Du är här:

Tandvårdsmarknaden

Den svenska tandvårdsmarknaden omsätter cirka 25 miljarder kronor per år. Av dessa finansierar staten cirka 5 miljarder kronor i form av allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Landstingen finansierar cirka 4 miljarder kronor i form av barntandvård, sjukhustandvård och äldretandvård. Resterande del är patientavgifter.

Marknaden består av både offentliga och privata vårdgivare. De offentliga vårdgivarna, Folktandvården, finns i samtliga 21 landsting med cirka 880 mottagningar. I fem landsting bedrivs Folktandvården i bolagsform. Ungefär 58 procent av patientbesöken gjordes hos privat vårdgivare och 42 procent hos Folktandvården.

Privattandvården består av cirka 2.000 vårdgivare med cirka 3.550 mottagningar. Många är småföretag men det har även skett en etablering av tandvårdskedjor.

Fler tandläkare och tandhygienister än tidigare

Sammanlagt arbetar 25.000 personer i tandvården i Sverige. Det är framförallt tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av tandhygienister. Tandvårdsmarknaden består även av cirka 540 dentaltekniska laboratorier.

Tandvårdskonsumtion

Tandhälsan i Sverige är generellt mycket god. Sedan tandvårdsstödet infördes 2008 har över 6 miljoner människor, 20 år eller äldre, besökt tandvården minst en gång. Det innebär att 80 procent av befolkningen i den åldersgruppen har besökt tandvården.

Det statliga tandvårdsstödet fördelar sig relativt jämnt bland olika inkomstgrupper och åldersgrupper. För vissa åldersgrupper ser vi emellertid att de med allra lägst inkomster konsumerar mindre tandvård och därför får mindre stöd än individer i samma ålder med högre inkomster.

Prisutveckling

Prissättningen på tandvårdsmarknaden är fri sedan 1999. Sedan det gällande statliga tandvårdsstödet infördes 2008 har vårdgivarpriserna ökat mer än den allmänna prisnivån i svensk tjänsteproduktion.

Vårdgivarpriserna har emellertid inte ökat snabbare än referenspriserna, vilka beräknas utifrån de skattade produktionskostnaderna. 40 procent av patienterna möter ett vårdgivarpris som ligger på eller under referenspriset. Endast en fjärdedel av patienterna möter ett vårdgivarpris som ligger mer än 10 procent över referenspriset.

Publicerad 25 oktober 2017
Uppdaterad 25 oktober 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Information

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn