Du är här:

Bild på tandläkare

Tandvård

Vi är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Bild: en tand

Nu gällande föreskrift är HSLF-FS 2017:39. I föreskriften om statligt tandvårdsstöd finns ersättningsregler och åtgärdslista med referenspriser.

KUSP är ett webbaserat stöd som innehåller föreskrift och handbok om statligt tandvårdsstöd samt av TLV besvarade frågor. I KUSP kan du söka och ta reda på vad som gäller för ett visst tillstånd, åtgärd eller regel.

från och med den 15 januari 2018 gäller en ny föreskrift, HSLF-FS 2017:39. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser.

Bild: en tand

Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas. Här finns den gällande handboken, version 9.0 som tillämpas från den 15 januari 2018.

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Information

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn