TLV logotyp

Du är här:

Tillsynsärende mot Kronans Apotek gällande MedMera-poäng avskrivs

Kronans Apotek förbjöds i ett tillsynsbeslut 2010 att registrera poäng på MedMera-kortet när kunder köper receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. TLV anser nu att Kronans Apotek har rättat sig efter förbudet och avskriver därför ärendet.

TLV förbjöd i juli 2010 Kronans Apotek att registrera poäng när kunder köper receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och som inte är parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens. Kunder som hämtat ut receptbelagda läkemedel hos Kronans Apotek kunde tillgodoräkna sig poängen för köpet.

Detta förbjöd TLV eftersom det inte är tillåtet att ge rabatt på andra läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet än parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens. Förbudet var kopplat till ett vite, det vill säga att Kronans Apotek skulle tvingats betala ett vitesbelopp om beslutet inte följts.

Historik

  • TLV fattade beslut 5 juli 2010
  • Kronans Apotek överklagade TLV:s beslut.
  • Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet den 22 mars 2011.
  • Kronans Apotek överklagade förvaltningsrättens dom.
  • Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandet den 15 februari 2012.
  • Kronans Apotek överklagade kammarrättens dom.
  • Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 12 september 2012 att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom vann då laga kraft.

Kronans Apotek har sagt upp avtalet med MedMera Bank och ger inte längre återbäring, poäng eller premier för läkemedel. TLV anser att Kronans Apotek har rättat sig efter förbudet och avskriver därför ärendet.

Publicerad 19 juni 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV