TLV logotyp

Du är här:

Föreläggande om korrigering av priser

TLV har uppmärksammat att Oriola AB tar felaktigt betalt för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

TLV fastställer inköpspris och försäljningspris för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och ansvarar för att se till att lagen följs.

Då det kan konstateras att priserna är felaktiga finner TLV att det behövs ett föreläggande. Ett föreläggande innebär i detta fall att Oriola måste korrigera de felaktigheter som TLV pekar på. Det finns dock för närvarande inte skäl att förena föreläggandet med ett vite.

TLV beslutar att priserna ska korrigeras så att de överensstämmer med TLV:s beslut om priser. Korrigeringarna ska genomföras och redovisas till TLV senast den 29 oktober 2012. TLV har i följebrev till företaget begärt att de därefter redovisar eventuella avvikelser per den 1:a varje månad som ska vara TLV tillhanda den 15:e i motsvarande månad.

Publicerad 24 oktober 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV