TLV logotyp

Premalex ingår i högkostnadsskyddet

Från och med den 4 maj 2012 ingår Premalex (escitalopram) för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS, i högkostnadsskyddet.

Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom. Symtomen uppträder under veckan eller veckorna före menstruation och upphör helt några dagar efter att menstruationen startat. När läkemedelsbehandling är motiverad vid PMDS är besvären så svåra att de utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga.

Premalex tillhör läkemedelsgruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. Läkemedlet är det första i denna grupp som fått indikationen PMDS. Premalex har visats vara kostnadseffektivt i jämförelse med ingen behandling alls.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Premalex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 4 maj 2012.

Publicerad 07 maj 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV