TLV logotyp

Fortsatt subvention för Velcade

LFN beslutar att cancerläkemedlet Velcade även i fortsättningen ska ingå i förmånerna. Läkemedlet bedöms ha en bättre behandlingseffekt än jämförelsealternativet och används dessutom mot en mycket svår sjukdom.

Velcade har jämförts med dexametason i höga doser, vilket är ett av flera behandlingsalternativ. Jämförelsen visar att Velcade förmodligen har en bättre behandlingseffekt än dexametason. Även om kostnaden för Velcade är mycket hög så bedömer LFN den ändå som rimlig sett till effekten och med tanke på sjukdomens svårighetsgrad, som gör att behandlingen måste ses som angelägen.

I oktober 2004 beslutade LFN att Velcade skulle ingå i förmånerna. Subventionen tidsbegränsades till den 30 september 2006 eftersom underlaget om Velcade var begränsat. Beslutet om att godkänna Velcade för försäljning var endast baserat på så kallade fas 2-studier. Företaget har sedan dess slutfört en fas 3-studie och har därmed kunnat redovisa ett mer omfattande underlag i sin nya ansökan.

Velcade är godkänt för andra linjens behandling av multipelt myelom, en cancerform som angriper benmärgen. Överlevanden i denna sjukdom överstiger oftast inte mer än tre år.

Publicerad 07 mars 2007

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV