TLV logotyp

Vi beslutar att Premalex inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Premalex för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset.

Premalex tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och är godkänt för att användas till patienter med premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS).

Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom. Symtomen uppträder under veckan eller veckorna före menstruation och upphör helt några dagar efter att menstruationen har startat.

Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset. Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Premalex inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 juni 2011.

Publicerad 05 juli 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV