TLV logotyp

Du är här:

Extemporeläkemedel - prissättning

När godkända läkemedel och licenser inte kan förskrivas på grund av medicinska skäl kan ett extemporeläkemedel förskrivas. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek på beställning för en enskild patient.

Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att:

  • apotekens inköpspris (AIP) beräknas utifrån den prissättningsformel för tillverknings- och tilläggskostnader som TLV har fastställt.

Apotekens försäljningspris (AUP) beräknas genom att handelsmarginalen enligt TLV:s föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel läggs till inköpspriset (AIP). AUP kan räknas ut via länk till höger på sidan.

Tillverkningskostnader

Tillverkningskostnaderna är indelade utifrån hur läkemedlet tillverkas, det vill säga sterilt eller icke-sterilt och därefter i underkategorier om beredningsformer.

Tillverkningskostnaden avser pris per förpackning som tillverkas och kostnaden varierar beroende på antalet förpackningar som tillverkas vid ett tillfälle. I förteckningen över tillverkningskostnader (se tabell i dokument till höger på sidan) finns vidare undergruppsindelningen "Riskprodukter" särskilt upptagna.

Riskprodukter innehåller substanser som är klassificerade gällande toxicitet enligt den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) eller lokala myndigheter såsom Kemikalieinspektionen. Det är endast dessa som klassas som riskprodukter och som ska prissättas i enlighet med prissättningen för riskprodukter i förteckningen över tillverkningskostnader.

Tilläggskostnader

I föreskriften finns en uttömmande uppräkning av vad som ingår i begreppet tilläggskostnader. Det innebär att andra kostnader än vad som framgår i föreskriften inte får läggas till apotekens inköpspris (AIP).

Tilläggskostnader är:

  • kostnader för råvara
  • förpackningsmaterial
  • leverans till apotek utanför ordinarie transport
  • särskild analys av tillverkat extemporeläkemedel

Vilka av dessa som läggs till tillverkningskostnaden beror på vilket extemporeläkemedel som tillverkas. I det fall tillverkningen av ett extemporeläkemedel kräver riskanalys får ett extemporeapotek lägga till högst 6.000 kronor per prov för läkemedel som tillverkas i samma batch. På motsvarande sätt får ett extemporeapotek ta ut högst 300 kronor per leverans utöver ordinarie transport.

Senast uppdaterad 11 april 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV