TLV logotyp

Du är här:

Apoteksmarknaden

Det finns över 1 400 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen domineras av fem apotekskedjor. Förutom apotekskedjorna finns drygt 30 företag med ett eller ett fåtal apotek. Utöver öppenvårdsapotek finns även dos- och distansapotek.

Apoteksmarknaden omreglerades år 2009 och sedan dess har antalet apotek vuxit.

Antal apotek med försäljning, oktober 2009 till oktober 2017.

Diagram över antal öppenvårdsapotek

Not: I figuren redovisas nettoeffekten av apotek som etablerats under perioden samt lagt ner verksamheten. Källa: Apoteksinfo, E-hälsomyndigheten och TLV analys.

Tillgängligheten till läkemedel är god

Sedan omregleringen har fler apotek ett ökat öppethållande och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Antalet apotek är nu knappt 500 fler och apoteken har i större utsträckning öppet under både kvällar och helger.

Flertalet nyetableringar av apotek har skett i storstadsområden. För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet finns sedan 2013 ett särskilt bidrag som apotek i glesbygd kan ansöka om.

Bidrar till kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

På apoteken expedierades cirka 101 miljoner förpackningar av receptbelagda läkemedel 2017, motsvarande cirka 277 000 förpackningar per dag.

Den totala försäljningen via öppenvårds- och distansapotek uppgick till cirka 40,2 miljarder kronor 2016. Cirka tre fjärdedelar av försäljningen kommer från receptförskrivna läkemedel och andra varor. Övrig försäljning utgörs främst av receptfria läkemedel och handelsvaror.

Apoteksmarknadens utveckling 2009 till 2016 samt årlig förändring

Diagram över apoteksmarknadens utveckling från 2009 till 2016 samt den årliga förändringen

Not: Försäljning via öppenvårdsapotek, exklusive dosläkemedel via öppenvårdsapotek. Källa: E-hälsomyndigheten och Sveriges Apoteksförening samt TLV analys.

Läkemedel inom periodens vara-utbytet står för cirka 50 procent av alla förpackningar som säljs inom förmånerna, men endast cirka 20 procent av försäljningen. Utbyte av läkemedel på apotek bidrar till det offentligas behov av kostnadskontroll och att kunder inte ska behöva betala onödigt mycket för sina läkemedel.

Publicerad 11 januari 2017
Uppdaterad 22 februari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV