Du är här:

Ersättningssystem för tandvård

Riksdag och regering beslutar om de övergripande reglerna för vem som ska få vilken ersättning för tandvård. Därutöver sköter staten det statliga tandvårdsstödet med hjälp av flera myndigheter. Förutom det statliga tandvårdsstödet finansierar landstingen ytterligare stöd för vissa patientgrupper.

Ersättning från staten

TLV beslutar om reglerna för högkostnadsskyddet och Socialstyrelsen om det särskilda tandvårdsbidraget. Försäkringskassan betalar ut det statliga tandvårdsstödet.

Det statliga tandvårdsstödet består av:

  • allmänt tandvårdsbidrag (ATB) - 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder,
  • särskilt tandvårdsbidrag (STB) - förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna,
  • högkostnadsskydd - vid omfattande behandlingar behöver patienter bara betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden.

Ersättning från landstingen

Landstingen ger stöd till följande grupper i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift:

  • Personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS
  • Personer som behöver tandvård som led i sjukdomsbehandling
  • Personer som får viss oralkirurgisk behandling

Asylsökande och papperslösa flyktingar har rätt till akut tandvård. De betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

Alla barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 22, i vissa landsting/regioner längre.

Ersättningssystem för vuxentandvård

 

Ersättningssystem för tandvård

TLV beslutar om reglerna för högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet.

Publicerad 15 januari 2018
Uppdaterad 18 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Information

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn