Du är här:

Tandvårdsstödet

Det nuvarande tandvårdsstödet infördes i Sverige den 1 juli 2008. Det utökades med stöd till vissa patientgrupper den 1 januari 2013.

Modell av underkäke med tänder

Stödet består av:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett särskilt tandvårdsbidrag
  • ett högkostnadsskydd

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på din ålder.

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Både det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget beslutas av regeringen.

Tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.

Högkostnadsskyddet

Vi är den myndighet som beslutar om vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån.

Du står själv för tandvårdskostnader som sammanlagt blir 3.000 kronor enligt referensprislistan. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kr enligt referensprislistan
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kr enligt referensprislistan

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

Högkostnadsskyddet beräknas under 12 månader

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Myndigheter med olika ansvarsområden

TLV ansvarar för eventuella förändringar i tandvårdsstödet och beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi fastställer också referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och ansvarar för att informera tandläkarna om de regler som gäller.

Försäkringskassan har också allmän information om tandvårdsstödet som riktar sig till patienter.

Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

1177 Vårdguiden svarar på allmänna frågor om tandvård från privatpersoner.

Du hittar länkar till dessa myndigheter under relaterad information i höger meny.

Publicerad 25 oktober 2017
Uppdaterad 20 februari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Information

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99

http://www.tlv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

Följ TLV

Följ på twitter

Följ på LinkedIn