TLV logotyp

Du är här:

Kontrollera dina uppgifter på tandpriskollen

Du som är vårdgivare och ansluten till det statliga tandvårdsstödet har nyligen fått ett brev från oss där vi ber dig att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig och din mottagning. Det är viktigt för att dina patienter och kunder ska få rätt och fullständig information i prisjämförelsetjänsten.

Korrigera eller bekräfta uppgifterna

Om uppgifterna behöver korrigeras kan du meddela oss de korrekta uppgifterna på tandpriskollen@tlv.se. Meddela oss även e-post och webbadress om du vill att dessa uppgifter ska visas på tandpriskollen.se. Även om uppgifterna stämmer, vill vi att du bekräftar detta på samma e-postadress. Ange vilken mottagning som svaret avser.

Om du har flera mottagningskoder knutna till en och samma adress erbjuds du möjligheten att slå ihop dessa så att de visas som en mottagning i tandpriskollen.se. Meddela oss vilka mottagningskoder som ska slås ihop och vilket namn som ska visas.

Det går även att slå ihop mottagningskoder som är kopplade till olika vårdgivare så länge de avser samma besöksadress. För att vi ska kunna slå ihop mottagningskoder som är knutna till olika vårdgivare krävs att alla berörda vårdgivare är överens om detta. Detta betyder exempelvis att tre vårdgivare som har en gemensam mottagning var och en för sig måste meddela oss vilka mottagningskoder som ska slås ihop. Det går bra att mejla oss detta på tandpriskollen@tlv.se.

Denna sammanslagning av mottagningskoder gäller endast för det som visas i tandpriskollen. I alla andra sammanhang kvarstår mottagningskoderna på nuvarande sätt.

Har du frågor?

Om du har frågor så kan du antingen skicka e-post till tandpriskollen@tlv.se eller ringa på 08 - 580 075 05.

Om Tandpriskollen.se

Det är regeringen som beslutat att TLV senast den 15 december 2019 ska lansera en prisjämförelsetjänst för tandvård för patienter, tandpriskollen.se. Detta görs för att stärka patientens ställning och öka konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

Prisjämförelsetjänsten ska ge patienter en bild av prisnivåerna hos både Folktandvården och privata tandläkare och gör det möjligt att jämföra snittpriser för olika behandlingar, men även för enskilda åtgärder per mottagning. Alla behandlingar och åtgärder som visas i tjänsten är sådana som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och snittpriset baseras på de priser som tandvårdsmottagningarna har rapporterat in till Försäkringskassan under det senaste halvåret.

Frågor och svar

Hur fungerar tandpriskollen.se?

Tandpriskollen.se bygger på redan inrapporterade data till Försäkringskassan för all tandvård som utförs inom ramen för högkostnadsskyddet. Det som redovisas är medianpriset ( snittpriset ) av de priser som patienter faktiskt mött.

I tjänsten kan jämförelsen göras på tre nivåer. Behandlingar (kombinerade åtgärder), enskilda åtgärder och en övergripande prisnivå.

Prisjämförelsetjänsten syftar till att öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåer inom tandvården och möjliggöra jämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar.

Behöver jag ansluta mig till tandpriskollen.se

 Nej om du är ansluten till Försäkringskassan så är du automatiskt med i tjänsten

Vilka uppgifter om min mottagning visas i tjänsten?

Namnet på mottagningen, besöksadressen, e-post, webbsida och naturligtvis medianpriser ( snittpriset ) för utförda behandlingar/åtgärder. Vi har skickat ett brev till cirka 2 000 vårdgivare där vi ber alla att mejla oss på tandpriskollen@tlv.se för att bekräfta att kontaktuppgifterna stämmer så patienterna får korrekt information.

Vilka priser visas i tandpriskollen?

I Tandpriskollen kommer medianpriset ( snittpriset ) för vad man får betala för både behandlingar och enskilda åtgärder att visas.

När kommer tandpriskollen att lanseras?

Senast den 15 december.

Publicerad 20 maj 2019

Kontakta oss

E-post:
tandpriskollen@tlv.se

Telefon: 08 - 580 075 05

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV