TLV logotyp

Du är här:

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2019 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2018:23 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård. Det är dock TLV som beslutar om föreskriften om statligt tandvårdsstöd.

Nere till höger under Relaterad information finns den gällande föreskriften HSLF-FS 2018:23 i pdf-format. Där finns även rättelseblad från 22 oktober 2018 med ett par mindre justeringar i föreskriften. Dessutom finns en konsoliderad version av föreskriften i pdf-format, vilket innebär en version där rättningarna är införda.

I den gröna rutan uppe till höger finns en länk för att beställa föreskrifter i tryckt format.

Till höger under relaterad information hittar du länken "Ändringar i tandvårdsstödet" där du finner vilka ändringar som gjorts till 2019.


Ny föreskrift den 15 januari 2020

En ny föreskrift kommer att gälla från den 15 januari 2020, HSLF-FS 2019:9. Den innehåller ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd samt nya, omräknade referenspriser.

Du hittar den nya föreskriften, HSLF-FS 2019:9 under länken Ändringar i tandvårdsstödet i vänster meny. Där finner du också

  • information om vilka ändringar som gjorts,
  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • en föreskrift med ändringarna färgmarkerade, samt
  • en länk för att beställa den nya föreskriften.

Referensprislista och handbok

Referenspriserna finns i bilaga 2 i respektive föreskrift, den gällande HSLF-FS 2018:23 och den kommande HSLF-FS 2019:9. Det finns också en separat referensprislista med det dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.
I vänster meny finns även en länk till handboken om tandvårdsstödet. Nuvarande version 10.0, innehåller nya avsnitt med de aktuella ändringarna och gäller från den 15 januari 2019.

Handboken innehåller många kliniska exempel om hur regelverket kan tillämpas.

Senast uppdaterad 14 november 2019

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 100 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2018:23 (från 15 januari 2019)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommande föreskrift HSLF-FS 2019:9 (börjar gälla 15 januari 2020)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifterna går även att ladda ner som pdf-filer. Den gällande föreskriften hittar du under Dokument nedan. Den kommande föreskriften hittar du på sidan Ändringar i tandvårdsstödet.

Stående order på föreskrift om statligt tandvårdsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster