TLV logotyp

Du är här:

Nyhetsbrev

Här hittar du våra nyhetsbrev, sorterade utifrån år. Nyhetsbreven är en sammanfattning av våra viktigaste beslut och nyheter.


Sortera efter år:
 • Nyhetsbrev nr 3, 2019
  Återbäringen för läkemedel beräknas öka med en halv miljard i årTLV skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen ska betala drygt 3,2 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2019, vilket nästan är en halv miljard kronor mer än i fjol.Läs merFler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddetFrån den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.Läs merEn indikation för Xtandi har utvärderats inom FINOSE-samarbetetTLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge inom FINOSE, tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi vid indikationen ”behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna män”.Läs merHälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid akut lymfatisk leukemiTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för CAR-T-cellbehandlingen Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av akut lymfatisk leukemi för patienter upp till 25 års ålder. Vid akut lymfatisk leukemi har man onormalt många vita blodkroppar, det är också den vanligaste cancerformen hos barnLäs merHälsoekonomisk bedömning av Tegsedi vid SkelleftesjukanTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för Tegsedi (inotersen) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2Läs merHälsoekonomisk bedömning av Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av njurcellscancerTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab). Kunskapsunderlaget bedömer Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av patienter med avancerad njurcellscancerLäs mer
  2019-06-18
 • Nyhetsbrev nr 2, 2019
  Mer e-handel av apoteksvaror på mindre orterTLV har genomfört en fördjupad studie av hur e-handeln med apoteksvaror fördelar sig geografiskt i Sverige. På kommunnivå visar det sig att mindre orter har en större andel e-handel med apoteksvaror än vad större orter har.
  Läs mer
  Broschyr beskriver TLV i korthetTLV har tagit fram en broschyr som på ett enkelt sätt beskriver vad myndigheten arbetar med. Broschyren gör även nedslag i förra årets verksamhet.
  Läs mer
  Pilotprojekt gav ökad förståelse av kvalitet för stomiopereradeTLV har tillsammans med ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet genomfört ett pilotprojekt för att prova nya sätt att samverka. Projektet har bland annat ökat förståelsen för vad kvalitet utifrån stomiopererades perspektiv innebär.
  Läs mer
  TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödetTLV föreslår bland annat nya åtgärder i stället för dagens åtgärder för kirurgisk behandling av tandlossning och inflammation kring implantat. De nya åtgärderna följer dagens behandlingsprinciper bättre för dessa sjukdomar.
  Läs mer
  TLV sänker handläggningstiderna för femte året i radHandläggningstiderna fortsätter att minska för femte året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2018 som lämnats till regeringen.
  Läs mer

  2019-04-11
 • Nyhetsbrev nr 1, 2019
  Första piloterna för utvärdering inom det nordiska samarbetet FINOSE pågårDe första utvärderingarna inom FINOSE har nu startat. FINOSE är ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige. Syftet med samarbetet är att patienterna snabbare ska få tillgång till nya effektiva läkemedel genom att göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar.Läs merÄndringar i tandvårdsstödetTLV har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.Läs mer
  Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotekNu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2019.
  Läs merHälsoekonomisk bedömning av Onpattro mot SkelleftesjukanTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för Onpattro (patisiran) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2.Läs merHälsoekonomisk bedömning av Mylotarg vid akut myeloisk leukemiTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Mylotarg (gemtuzumabozogamicin). Kunskapsunderlaget utvärderar Mylotarg som kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad så kallad de novo CD33-positiv akut myeloisk leukemi (AML), med undantag för akut promyelocytleukemi (APL).
  Läs mer
  2019-02-14
 • Nyhetsbrev nr 6, 2018
  Bolag ska betala tillbaka nära tre miljarder kronor för läkemedelTLV skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2018. Detta är mer än en fördubbling jämfört med i fjol.Läs merMigränläkemedel subventioneras för de svårast sjukaSom ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har TLV beslutat.Läs merBehandlingskostnaden för TNF-hämmare har sjunkit kraftigt – möjliggör att fler kan få behandlingTLV, landstingen och företagen har haft trepartsöverläggningar som resulterat i prissänkningar för subkutana TNF-hämmare. Företag och landsting har dessutom träffat sidoöverenskommelser på området som sänker behandlingskostnaderna ytterligare. Detta möjliggör att fler patienter kan få tillgång till behandling med TNF-hämmare.Läs merFler patienter kan få subventionerad behandling mot högt kolesterolTidigare har PCSK9-hämmarna, Repatha och Praluent, som behandlar högt kolesterol och blodfettsrubbningar, subventionerats för en liten grupp patienter. Efter TLV:s beslut subventioneras behandlingen för fler patienter.Läs mer
  2018-12-20
 • Nyhetsbrev nr 5, 2018
  Apotekens e-handel växer och nyetablering av apotek bromsas upp-Vi ser en tydlig marknadsförändring, branschen investerar i e-handel och är återhållsamma med att öppna nya apotek. Det säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

  Läs mer

  Delrapport av medicinteknikuppdraget 2018 och 2019
  Varje år köper landsting och kommuner medicintekniska produkter för minst 22 miljarder kronor och marknaden utvecklas snabbt. De hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter som TLV gör innebär bland annat att landstingen får tillgång till bättre beslutsunderlag.Läs mer

  Hälsoekonomisk bedömning av den första CAR-T-cellbehandlingen
  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för det avancerade läkemedlet Yescarta som behandlar cancersjukdomen B-cellslymfom. Yescarta är den första CAR-T-cellbehandlingen som TLV utvärderar.Läs mer

  Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi vid icke-småcellig lungcancer hos vuxnaTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Imfinzi (durvalumab).Läs mer
  Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid adjuvant behandling av högrisk malignt melanom hos vuxna
  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo (nivolumab).Läs mer

  2018-11-22
 • Nyhetsbrev nr 4, 2018
  TLV har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.Läs mer
  Hälsoekonomisk utvärdering av MiniMed 670G
  2018-10-11
 • Nyhetsbrev nr 3, 2018
  Ny digital tjänst jämför priser hos tandläkare
  2018-06-20
 • Nyhetsbrev nr 2, 2018 
  Mesta möjliga hälsa för skattepengarna
  2018-04-12
 • Nyhetsbrev nr 1, 2018
  Sverige får allt fler apotek och e-handeln ökar kraftigtApotekens e-handel växer kraftigt och antalet apotek fortsätter att öka. Idag finns över 1 400 apotek i landet. Det framgår av TLV:s årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling.Läs merFörbättringar i tandvårdsstödetDen 15 januari 2018 skedde ändringar i det statliga tandvårdsstödet, bland annat utökades regelverket med tre nya åtgärder för borttagning av tandsten. TLV har även sett över regelverket för tandreglering så att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.Läs merSamarbetet mellan Fimea, NoMA och TLV fördjupasEn avsiktsförklaring har undertecknats av generaldirektörerna vid de finska och norska läkemedelsverken Fimea och NoMA samt TLV. Myndigheterna ska inleda ett samarbete som innebär att de i projektform ska göra gemensamma utvärderingar av läkemedel.Läs merGemensam utvärderingsrapport av AlecensaTLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Kroatien, AAZ, och i Österrike, HVB, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet Alecensa mot lungcancer.Läs merNu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotekNu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2017. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2018.Läs mer
  2018-02-08
 • Nyhetsbrev nr 6, 2017
  Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrinTack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av TLV:s internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”.

  Läs mer
  Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2017Nationell samordning av medicinteknik behövs för att skapa förutsättningar för jämlik vård och ge patienter tidig tillgång till ny och innovativ medicinteknik. Det skriver TLV i sin slutrapport av medicinteknikuppdraget.

  Läs mer
  Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienterLäkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Det har TLV beslutat.Läs merSvenskt utbytessystem sänker läkemedelspriserna snabbtDet svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det bekräftas återigen av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. För läkemedel som inte är utbytbara ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.Läs merMyndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotikaTLV och Folkhälsomyndigheten har i en rapport till regeringen presenterat hur Sverige kan säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde, bland annat finns förslag på en ersättningsmodell för nya antibiotikaLäs merNytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomiDet är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som TLV och
  Läkemedelsverket har presenterat i en rapport för regeringen.
  Läs mer
  2017-12-18
 • Nyhetsbrev nr 5, 2017
  Sidoöverenskommelser för TNF- och JAK-hämmare frigör 550 miljoner kronor årligenLandstingen, TLV och företag har genomfört trepartsöverläggningar för TNF-hämmare och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz.Läs mer härNu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter
  Nio myndigheter, bl a TLV, upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.
  Läs mer härHälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre
  TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.
  Läs mer härHälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5qTLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q.Läs mer härÄndringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med meraTLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.Läs mer här
  2017-11-26
 • Nyhetsbrev nr 4, 2017
  Sidoöverenskommelser beräknas ge 940 miljoner kronor i återbäring 2017Återbäringen av sidoöverenskommelser för läkemedel beräknas bli 940 miljoner kronor under 2017. År 2016 uppgick återbäringen till 720 miljoner kronor. Det visar den första prognosen över återbäring från sidoöverenskommelser som TLV har överlämnat till regeringen.

  Läs mer
  Förbättringar i tandvårdsstödetTill 2018 sker ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Regelverket utökas med bland annat tre nya åtgärder för borttagning av tandsten.

  Läs mer
  TLV presenterar delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvårdTLV har presenterat en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Delrapporten beskriver bland annat hur den kommande tjänsten ska utformas.

  Läs mer
  Rapport om glesbygd överlämnadTLV har sett över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. TLV:s utredning visar att myndighetens föreskrifter är förenliga med EU-rätten och att det inte föreligger behov av att justera dessa. De bidrag som betalas ut, efter prövning av ansökan, bedöms uppfylla kraven och bedöms varken leda till att apotek blir överkompenserade eller till att konkurrensen på marknaden snedvrids.

  Läs mer

  2017-09-20
 • Nyhetsbrev nr 3, 2017
  Tio miljoner till glesbygdsapotekTLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek som får dela på drygt tio miljoner kronor för 2016.– Patienter ska kunna hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson på TLV.Läs merNytt bröstcancerläkemedel subventionerasIbrance som används för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från 1 juli. Det har TLV beslutat.Läs merIngen utvärdering av FreeStyle LibreTLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.Läs merSidoöverenskommelser spelar en allt större rollSidoöverenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel. De ger också bättre förutsättningar för tidig och jämlik användning. Det konstaterar TLV i sin rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" som nu presenterats för regeringen.Läs merDelrapport medicinteknikuppdraget 2017Innovativa medicintekniska produkter är av växande betydelse för vården. Det är angeläget att införandet av nya produkter sker ordnat och jämlikt över landet och att kostnaderna är rimliga i relation till den nytta produkterna ger. TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar om nya medicintekniska produkter kan bidra till bättre förutsättningar för kunskapsbaserad och jämlik tillgång till innovativa produkter.Läs merRapport på engelska om prissättning och subvention av läkemedel i SverigeTLV har tagit fram en rapport om hur hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad och finansierad, med fokus på prissättning och subvention av läkemedel.Läs merInsatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedelI en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och TLV på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och bli tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.Läs merFörsta nationella kartläggningen av stomimarknadenEn kartläggning av stomimarknaden i Sverige visar att antalet personer med stomi ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de två landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Rapporten, som har tagits fram av TLV, är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden.Läs mer
  2017-06-20
 • Nyhetsbrev nr 2, 2017
  Sänkta kostnader och kortare handläggningstiderHandläggningstiderna fortsätter att minska för tredje året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2016 som har lämnats till regeringen. Under året har också arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen fortsatt. Trepartsöverläggningar för så kallade TNF-alfa-hämmare mot inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar har lett till att kostnadsminskningar möjliggörs på flera hundra miljoner kronor i vården.Läs merÄndringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2018TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt.Läs merTillfällig subvention införsDen 1 april 2017 trädde TLV:s nya föreskrifter för ansökan om pris och subvention för läkemedel för särskilda behov i kraft. Föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller vid prissättning och subvention av licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.Läs mer
  2017-04-06
 • Nyhetsbrev nr 1, 2017
  TLV:s årliga internationella prisjämförelse av läkemedelDet svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det framgår av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. På läkemedel utan konkurrens ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.Läs merYtterligare kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddetPraluent som behandlar högt skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter från den 1 februari 2017. Det har TLV beslutat.Läs merTLV uppdaterar allmänna råd om ekonomiska utvärderingarTLV har beslutat om en uppdatering av de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). I huvudsak handlar ändringarna om att förtydliga den praxis som TLV tillämpar vid val av jämförelsealternativ.Läs merNu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotekNu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2016. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2017.Läs merTLV utvärderar kontinuerliga glukosmätare (CGM) för diabetikerTLV startar upp en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare och söker kontakt med företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige. Utvärderingen görs på uppdrag av landstingen och ska ligga till grund för en rekommendation för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården.Läs merMer tandvårdsstöd för patienter med stora behovNu införs fler behandlingar för patienter med stora behov i tandvårdsstödet. TLV utökar regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklar reglerna för rehabiliterande behandling.Läs mer 
  2017-02-09
 • Nyhetsbrev nr 6, 2016
  TLV accepterar högre kostnad för läkemedel mot sällsynt sjukdomTLV har omprövat subventionen för läkemedlen Cerezyme och Vpriv som används vid behandling av den sällsynta sjukdomen Gaucher. TLV har kommit fram till att det är rimligt att acceptera en dubbelt så hög kostnad för den effekt och nytta Cerezyme och Vpriv ger, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.Läs merSverige sparar mångmiljardbelopp på läkemedelDet svenska utbytessystemet med att byta ut läkemedel på apotek sparar årligen mångmiljardbelopp och är ett av de mest effektiva systemen i Europa. Det visar en ny studie som TLV gjort.Läs merBesparingar enligt förväntningarnaRegeringen beslutade 2014 att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Utfallet beräknas nu bli cirka 1.197 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor utöver målet, visar den rapport som TLV lämnat till regeringen.Läs merApoteksmarknaden utvecklas i linje med TLV:s prognosTLV bedömer att marknaden på en övergripande nivå fortsätter att leva upp till de förväntningar som tydliggjordes i samband med omregleringen, och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning.Läs merLäkemedelsriksdag om värdering av medicinska resultatBoka redan nu in nästa läkemedelsriksdag som äger rum den 21 mars 2017 på Norra Latin i Stockholm. Den kommer handla om hur vi värdesätter medicinska resultat.

  TLV:s förslag till föreskrifter om läkemedel för särskilda behovDen 1 april 2017 träder vissa ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ikraft. I regeringens proposition Läkemedel för särskilda behov (prop. 2015/16:143) lämnas bland annat förslag till förändringar i förmånslagen som berör licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.Läs merPatientjournalen utgör grunden för en säker vård med rätt ersättningHur kan arbetet med patientjournalen förbättras och vilken dokumentation är nödvändig? Sex myndigheter ger förslag på hur tandvården kan spara tid, få rätt ersättning och bli mer patientsäker.Läs merUppdaterade subventionsbegränsningar för hepatit C-läkemedel efter trepartsöverläggningarLandstingen har ansökt om prissänkning för samtliga nya läkemedel mot hepatit C som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har tillsammans med landstingen och företagen genomfört trepartsöverläggningar.Läs mer
  2016-12-21
 • Nyhetsbrev nr 5, 2016
  Läkemedel mot sällsynt ögonsjukdom ingår i högkostnadsskyddetRaxone som används vid behandling av den sällsynta ögonsjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat. Företaget bakom Raxone har tillsammans med landstingen och TLV haft så kallade trepartsöverläggningar.Läs merXolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsningTLV har omprövat subventionen för Xolair vid indikationen kronisk spontan urtikaria (nässelutslag). Omprövningen innebär att Xolair subventioneras med en begränsning till patienter med svår allergisk astma. Xolair subventioneras också till patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte uppnått fullgod effekt med hög dos antihistamin och leukotrienantagonist.Läs merInformation om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patientenInformation från förskrivare och farmaceut till patienten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.Läs merSamtliga subkutana TNF-α-hämmare ingår i högkostnadsskyddetTLV har omprövat subventionen av subkutana TNF-α-hämmare. Samtliga läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Prissänkningar och sidoöverenskommelser började gälla den 1 oktober 2016.Läs merTLV redovisar arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningenTLV har i flera rapporter till regeringen redovisat sitt arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen. I denna rapport fokuserar TLV på den del av myndighetens ärendehandläggning som gäller trepartsöverläggningar, det vill säga de överläggningar som sker med företag och landsting om läkemedelsförmåner.Läs merInformationsutbyte och samråd i ärenden om tillfällig subventionTLV och Läkemedelsverket har analyserat förutsättningarna för informationsutbyte och samråd mellan myndigheterna i ärenden om så kallad tillfällig subvention.Läs mer
  2016-11-03
 • Nyhetsbrev nr 4, 2016
  Behandling vid svår stroke kan ge stora besparingarTLV slår fast att behandling med trombektomi vid svår stroke kan ge stora besparingar. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som myndigheten tagit fram.Läs merTLV utvärderar CGM- och FGM-mätare för diabetikerSom en del i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förstudie av ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder kommer TLV utvärdera kontinuerliga glukosmätare (CGM) och flashglukosmätare (FGM) för diabetiker.Läs merGenerell subvention för ARB-läkemedel med generisk konkurrensFrån och med 1 september 2016 kommer ARB-läkemedel med generisk konkurrens inom högkostnadsskyddet att ha generell subvention.Läs merTLV har flyttatFrån den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress. De nya lokalerna ligger på Fleminggatan 18 i Stockholm.Läs mer
  2016-09-06
 • Nyhetsbrev nr 3, 2016
  Svårt sjuka i malignt melanom får tilläggsbehandling i högkostnadsskyddetFrån och med den 1 juli 2016 kommer Mekinist för behandling i kombination med dabrafenib vid malignt melanom att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat.Läs merNy kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddetRepatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter. Det har TLV beslutat.Läs merÅtgärder dämpar ökade kostnader för läkemedelKostnaderna för läkemedel har fortsatt att öka under 2015. Det visar en rapport från TLV. Ökningen beror huvudsakligen på introduktion av nya läkemedel, främst mot Hepatit C men även på ökad användning av äldre läkemedel.Läs merBiosimilarer väntas ge kraftig prispressNationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel. Det skriver TLV i sin regeringsrapport om marknaden för biologiska läkemedel.Läs merTLV förbättrar tandvårdsstödet för patienter med stora behovTLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet.Läs mer36 apotek får bidragTLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek som får dela på nästan tio miljoner kronor för 2015.
  – Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson.
  Läs merDyrt preventivmedel får nej av TLVPreventivmedlet NuvaRing kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat.
  – Vi kan se att preventivmedlet tillför ett värde för kvinnor, men företaget har begärt ett för högt pris för att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef, på TLV.
  Läs merViktigt steg mot ordnat införande av medicinteknikTLV har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Nu tar TLV, tillsammans med landstingen, ett första viktigt steg mot ordnat införande av medicintekniska produkter i hela landet.Läs merNy utvärdering slår fast att screening av äldre med tum-EKG är kostnadseffektivTLV har genomfört en utvidgad hälsoekonomisk utvärdering av screening av förmaksflimmer med tum-EKG som visar att metoden är kostnadseffektiv. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som kan leda till stroke.Läs merTLV flyttarFrån den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress.Läs merFölj TLV på LinkedinTLV börjar publicera utvalda nyheter på Linkedin för dig som är aktiv eller har en sida där.
  2016-06-23
 • Nyhetsbrev nr 2, 2016
  Apotek får mer i ersättning för dyra läkemedelTLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen gäller på priser från och med 1 april 2016.Läs merNytt läkemedel mot hjärtsvikt i högkostnadsskyddetLäkemedlet Entresto för behandling av hjärtsvikt ingår från den 1 april i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat.Läs merFler patienter kan få behandling med TNF-α-hämmareKostnaden för att behandla en patient minskar i och med att TLV har beslutat att läkemedlet Benepali som används mot reumatiska sjukdomar och psoriasis ska ingå i högkostnadsskyddet. Samtidigt har landstingen och läkemedelsföretagen kommit överens om återbäringsavtal för både Benepali och konkurrenten Enbrel.Läs mer
  Bättre tandvårdsstöd för patienter med stora behovTLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.Läs merViktiga steg 2015 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna- Trepartsöverläggningarna mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har lett till att nya läkemedel mot prostatacancer och lungcancer har inkluderats i förmånerna, säger generaldirektör Sofia Wallström i årsredovisningen för 2015.Läs mer
  2016-04-06
 • Nyhetsbrev nr 1, 2016
  Lättare skicka in e-ansökanNu blir det lättare att ansöka om subvention, pris eller prisändringar för läkemedel eller förbrukningsartiklar. Den 15 februari lanserar TLV en ny förenklad säkerhetslösning för e-ansökan.Läs merNu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotekNu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2015. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2016.Läs merMöt oss på LäkemedelsriksdagenÅrets läkemedelsriksdag handlar om läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård och hålls den 15 mars på Norra Latin i Stockholm.Tandvårdsstödet har fått ny föreskrift, handbok och uppdaterad KUSPFrån och med den 15 januari 2016 tillämpas föreskriften (TLVFS 2015:1) om statligt tandvårdsstöd. Den innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet samt nya referenspriser.Läs merPreventivmedlet Cerazette utträder ur förmånenCerazette, p-piller som innehåller gestagen (desogestrel) 3x28 och 6x28 har utträtt ur förmånerna från 1 feb 2016.Läs merTekniska problem i periodens varaDet har varit tekniska problem som gjort att en del av varor som ingår i det generiska utbytet haft fel pris i apotekens expeditionssystem den 2 och 3 februari.Läs mer
  2016-02-15
 • Nyhetsbrev nr 6, 2015
  Nyhetsbrev nr 6, 2015Omprövningar av läkemedel har sänkt prisernaTLV:s omprövningar är viktiga för att hålla de svenska priserna på läkemedel på en rimlig nivå. Det visar en internationell prisjämförelse.Läs merDyr kolesterolbehandling kommer inte ingå i högkostnadsskyddetRepatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom behandlingen är för dyr. Det har TLV beslutat.Läs merSänkta priser på TNF-α-hämmare frigör 65 miljoner kronorTLV har omprövat subventionen för TNF-α-hämmare. Prissänkningarna frigör 65 miljoner kronor. Samtidigt får tre läkemedel där inte priset sänkts begränsad subvention.Läs merKontroller i hemmet – ett alternativ för patienter med ökad risk för blodpropparTLV:s hälsoekonomiska utvärdering visar att patienter som behandlas med warfarin och som utför kontroller av blodet hemma ger en besparing efter 18 månader.Läs merApotek ska få mer i ersättning för dyra läkemedelTLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen ska gälla på priser från och med 1 april 2016. "Det underlättar för patienter att få tillgång till sina läkemedel", säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.Läs merUppföljning av leveranssäkerheten till apotekenTLV har publicerat den fjärde och sista kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, för att gynna patienten.Läs merÖverenskommelse ger patienter nytt läkemedel mot svår lungcancerLäkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat sedan en överenskommelse träffats mellan landstingen och läkemedelsföretaget.Läs merBeslut om nya priser på äldre läkemedelTLV har beslutat om lägre pris för 28 läkemedel från 1 december 2015. Prissänkningen ger en kostnadsminskning på omkring 21 miljoner kronor. De nya priserna finns nu i TLV:s prisdatabas och sker med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år.Läs merNy metod mot fetma kan ge besparingAspiremetoden, som är en nyligen utvecklad metod mot fetma, kostar mindre under behandlingens första år jämfört med gastric bypass. Det visar ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV som dock pekar på att Aspiremetoden blir dyrare för de patienter som inte avslutat behandlingen efter två och ett halvt år.Läs merTLV vill utveckla nuvarande glesbygdsstödTLV anser att det nuvarande stödet till apotek i glesbygd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det framgår av den översyn som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen.Läs merInfusionspumpar och viss inhalationsutrustning lyfts ut ur läkemedelsförmånernaInfusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer att uteslutas ur läkemedelsförmånerna. Det är resultatet av en omprövning som TLV gjort efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast vad en förbrukningsartikel är.Läs merTLV deltar i ”Skydda antibiotikan”Den 18 november uppmärksammades den europeiska antibiotikadagen. TLV deltog tillsammans med 22 andra svenska myndigheter och organisationer.Läs mer
  2015-12-21
 • Nyhetsbrev nr 5, 2015
  Tilläggsbehandling vid svår stroke bedöms vara kostnadseffektivTLV bedömer att behandling med trombektomi vid svår hjärninfarkt är kostnadseffektiv. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag.Läs merUtskick till apoteken av foldrar för patienten om generiskt utbyteI november fick alla apotek i Sverige 100 foldrar var om det generiska utbytet. Foldern lanserades 2013 och har tagits emot positivt av apoteken. Som en påminnelse skickar TLV och Läkemedelsverket ut fler, denna gång i samarbete med Sveriges Apoteksförening.Läs mer
  Ändring av (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånernaÄndringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 februari 2016. Ändringarna i 6 och 6 a § föreslås gälla på priser från och med den 1 mars 2016.Läs merTLV:s remissvar om generisk förskrivning av läkemedelTLV har svarat på socialdepartementets remiss om Läkemedelsverkets rapport ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”.Läs merBeslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållandeTLV har fattat 49 sanktionsbeslut som omfattar 23 läkemedelsföretag.Läs merDelredovisning om prisjämförelsetjänst för tandvårdTLV har överlämnat en delredovisning av det regeringsuppdrag myndigheten fick 2015 att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.Läs mer
  2015-11-16
 • Nyhetsbrev nr 4, 2015
  Uppföljning av leveranssäkerheten till apotekenTLV har publicerat den tredje kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.Läs merKammarrätten tar upp ärendet om Vagifem 10 mikrogramNovo Nordisk Scandinavia AB överklagade förvaltningsrättens dom om att avslå deras överklagande av vårt beslut om att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur högkostnadsskyddet. Nu har Kammarrätten i Stockholm beslutat att pröva ärendet.Läs merBeslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållandeTLV har efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, beslutat att ta ut sanktionsavgifter från 20 läkemedelsföretag i 39 ärenden på grund av att de inte tillhandahållit periodens vara. TLV har också i två ärenden beslutat att inte ta ut någon sanktionsavgift.Läs merSå är det att jobba på TLV
  Besök våra nya sidor där anställda på TLV berättar om hur det är att jobba här. Du möter bland annat en jurist, en avdelningschef och en hälsoekonom.Läs mer
  2015-09-30
 • Nyhetsbrev nr 3, 2015
  Mer i ersättning för att hantera dyra läkemedel
  TLV föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel.Läs mer
  Fler patienter får hepatit C-läkemedel
  TLV har sett över subventionen av hepatit C-läkemedel vilket resulterat i att även mindre svårt sjuka patienter får tillgång till behandling.
  Läs mer
  Läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att läkemedlet Zytiga mot prostatacancer ska ingå i högkostnadsskyddet. "Fler kommer att kunna få läkemedlet som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras", säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.
  Läs mer
  Ytterligare ett nytt läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet efter prissänkning
  TLV har även beslutat att Xtandi ska ingå efter att företaget sänkt sitt pris.Läs merFler preventivmedel in i högkostnadsskyddet
  TLV har beslutat att hormonspiralen, Jaydess, ska ingå i förmånerna. "Det är viktigt att kvinnor har flera preventivmedel att välja på", säger chefsfarmaceut Niklas Hedberg.Läs mer29 apotek får glesbygdsbidrag
  TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 29 apotek som får dela på åtta miljoner kronor. "Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden", säger enhetschef Svante Rasmuson.Läs merÄndringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd
  TLV har publicerat nya föreskrifter för tandvård som kommer börja gälla den 15 januari 2016. Ändringarna innebär endast mindre justeringar, men kan vara viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen.Läs mer36 läkemedel äldre än 15 år får lägre pris 1 juni
  TLV har beslutat att 36 läkemedel kommer att få ett lägre pris den 1 juni 2015. Prissänkningarna görs med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år. De ger en kostnadsminskning på omkring 70 miljoner kronor.Läs mer
  2015-06-26
 • Nyhetsbrev nr 2, 2015
  Ändrad layout på tlv.seWebbplatsen tlv.se har nu fått ett delvis ändrat utseende. Bland annat har startsidan och menyerna ändrats. Allt innehåll och alla funktioner finns kvar på samma platser som tidigare.Läs merBeslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållandeTLV har beslutat att ta ut sanktionsavgifter från fyra läkemedelsföretag på grund av att de inte tillhandahållit periodens vara.Läs merZelboraf ingår i högkostnadsskyddetZelboraf (vemurafenib) för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation ingår i högkostnadsskyddet från och med den 1 april 2015.Läs merExviera ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjukaExviera (dasabuvir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Exvierax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).Läs mer
  Viekirax ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjukaViekirax (ombitasvir, paritaprevir och ritonavir) är ett läkemedel som används vid behandling av kronisk hepatit C. Viekirax ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till de svårast sjuka, det vill säga de som har mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4).Läs mer
  2015-04-24
 • Nyhetsbrev nr 1, 2015
  TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningenUtvecklad beslutspraxis, samarbete med landstingen och trepartsöverläggningar om hepatit C-läkemedel är några av de åtgärder TLV genomfört för att utveckla den värdebaserade prissättningen. Det redovisar myndigheten i sin delrapport Utvecklad värdebaserad prissättning.Läs merBättre prisinformation underlättar för apotekskunderNya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver TLV i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.Läs mer
  Viktiga steg 2014 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna
  Under förra året gjorde vi flera insatser för att patienter ska få mesta möjliga hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård. Det säger generaldirektör Sofia Wallström när TLV idag överlämnar sin årsredovisning för 2014 till regeringen.
  Läs mer
  Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel
  Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för de som bor i större tätorter. Det framgår av TLV:s rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.
  Läs mer
  TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar
  TLV har gjort förändringar i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. Förändringarna handlar om hur myndigheten ska ta hänsyn till en patients möjlighet att återgå i arbete efter läkemedelsbehandling, när man räknar på kostnadseffektivitet.
  Läs mer

  Granskning av klinikläkemedel stärker jämlik vård
  TLV föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel.
  Läs mer
  Organisationsförändring på TLV
  Från och med den 1 januari 2015 verkar TLV i en ny organisationsstruktur. Behovet av att utveckla arbetssätt och organisation förklaras av att myndigheten de senaste åren haft en kraftig tillväxt och fått utökade regeringsuppdrag.
  Läs mer
  2015-03-26
 • Nyhetsbrev nr 6, 2014
  Prissänkningar på läkemedel med drygt en halv miljard kronor under 2014TLV:s arbete med 15-årsregeln och omprövningar har lett till prissänkningar som motsvarar besparingar på mer än en halv miljard kronor under 2014.Läs merSvenska priser på generiska läkemedel bland de lägsta i Europa
  Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Däremot är priserna på läkemedel utan konkurrens högre än i flera jämförelseländer. Detta visar den internationella prisjämförelse som TLV gjort.Läs merTLV vill fortsätta utvärdera medicinteknik
  TLV föreslår att uppdraget med att utvärdera medicintekniska produkter förlängs.Det framgår av den slutrapport som myndigheten presenterar för regeringen idag.Läs merPrissänkningar på läkemedel mot diabetes
  TLV har omprövat subventionen av DPP-4-hämmare som används vid behandling av diabetes typ 2. Priserna har sänkts för flera av läkemedlen och samtliga kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet med begränsad subvention.Läs mer
  Patienter får billigare medicin mot astma
  TLV har beslutat att avsluta sin omprövning av kombinationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Detta sedan flera företag sänkt priserna på sina inhalationsprodukter. Tack vare prissänkningarna kan samhället frigöra över 300 miljoner kronor.Läs mer
  P-pillret Cerazette ska ingå i läkemedelsförmånernaPreventivmedlet Cerazette kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Detta efter att företaget åter ansökt om inträde i förmånen hos TLV.Läs mer
  Förändring av den förhöjda handelsmarginalenDen 1 januari 2015 görs förändringar som påverkar apotekens ersättning för vissa läkemedel.Läs merFler patienter med hepatit C får behandlingTLV har beslutat att läkemedlet Daklinza för behandling av kronisk hepatit C ska ingå i högkostnadsskyddet för de som är svårast sjuka.
  Läs mer
  Apotekens lönsamhet analyseras i ny rapport från TLVLönsamheten på den svenska apoteksmarknaden bedöms inte avvika nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel. Det visar en ny analys från TLV där apoteksmarknaden bland annat jämförs med svensk detaljhandel och nordiska konsumentföretag.
  Läs mer
  Screening av äldre med tum-EKG bedöms vara kostnadseffektivtFler personer med förmaksflimmer upptäcks vid primärpreventiv screening och TLV bedömer att fördelarna är tillräckligt stora för att motivera kostnaden. Det visar en hälsoekonomisk utvärdering av så kallad tum-EKG som TLV gjort.Läs merTLV lanserar nytt webbaserat kunskapsstöd för tandvårdenTLV har tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd som ska göra det enklare för tandvården att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet.
  Läs mer

  2014-12-22
 • Nyhetsbrev nr 5, 2014
  Svårt sjuka får ny medicin mot hepatit C i högkostnadsskyddetNya mediciner som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till de patienter som är svårast sjuka. Det har TLV beslutat.Läs mer
  Gemensam satsning för att sprida kunskap om adhd
  Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Nu presenterar flera myndigheter en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.Läs mer
  Kammarrätten har beslutat att Cerezyme ska subventioneras
  TLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten tog upp ärendet till prövning och nu har dom kommit. Kammarättens dom innebär att Cerezyme fortsatt är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.Läs mer
  TLV överklagar inte Cerezyme
  TLV har nu analyserat domen och kommer inte att överklaga. I kammarrättens dom framgår i huvudsak att TLV i stället för att utesluta Cerezyme borde ha sänkt priset. Kammarrätten delar dock TLV:s uppfattning om att läkemedlet inte får kosta hur mycket som helst.Läs mer
  Föreskrifter träder ikraft för prissänkning av äldre läkemedel, ”15-årsregeln”
  Från den 1 november börjar nya regler att gälla för prissättning av vissa äldre läkemedel. Regeländringen baseras på ändringar i förmånslagen och innebär att TLV kommer att sänka priset på läkemedel med 7,5 procent när de blir äldre än 15 år. Den första prissänkningen sker den 1 januari 2015. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.Läs mer
  Patienter drabbas av ökade kostnader för läkemedel
  Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en rapport från TLV.Läs mer
  2014-11-07
 • Nyhetsbrev nr 4 2014
  ADHD-läkemedel kvar i högkostnadsskyddetTLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även ADHD-läkemedlen Strattera och Elvanse kvarstår, men med begränsning.Läs merNya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel börjar gälla 1 novemberDen 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft som bland annat ger TLV rätt att sänka priserna för vissa läkemedel som är äldre än 15 år.Läs merNya regler för företag med periodens varorI oktober inför TLV ett nytt förfarande för läkemedelsföretag som vill att deras läkemedel ska ingå i systemet för periodens varor. Syftet är att öka leveranssäkerheten till apoteken av periodens varor.Läs merNya förbättringar i tandvårdsstödetDen 1 september införde TLV förbättringar i det statliga tandvårdsstödet så att fler patienter med stora behov får hjälp med höga tandläkarkostnader.Läs merKammarrätten går på TLV:s linje gällande insulinpumpars fjärrkontrollerKammarrätten fastställer TLV:s beslut att insulinpumparna och fjärrkontrollerna inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.Läs mer
  2014-09-23
 • Nyhetsbrev nr 3 2014
  Nu kan du följa oss på TwitterVia Twitter får du de senaste nyheterna om våra beslut om läkemedel, ändringar i tandvårdsstödet, nyheter på apoteksområdet, rapporter från våra projekt med mera.
  Läs mer
  Kammarrättens dom om Region Skånes prisöverenskommelserKammarrätten går på TLV:s linje angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess uppmaning om förskrivarkryss.
  Läs mer
  Över 30 apotek får glesbygdsbidragTLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till drygt 30 apotek. Totalt får de dela på närmare nio miljoner kronor.
  Läs mer
  Tandvården är nöjd med tandvårdsstödetEn majoritet av vårdgivare och tandläkare uppger att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra och att man har bra kunskaper om reglerna. Det framgår av en undersökning som TLV gjort.
  Läs mer
  Vaccin mot bältros kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddetTLV utesluter bältrosvaccinet Zostavax ur högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till den nytta vaccineringen ger.
  Läs mer
  Tecfidera ingår i högkostnadsskyddetTecfidera (dimetylfumarat) för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS), ingår från och med den 9 maj 2014 i högkostnadsskyddet med villkor. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för patienter med skovvis MS.
  Läs mer
  Subventionen för MS-läkemedlet Copaxone begränsasTLV har omprövat subventionen av läkemedel som innehåller interferon beta och glatirameracetat. Preparaten används vid behandling av multipel skleros (MS). Priserna på de dyraste interferon beta-preparaten har sänkts och kvarstår i högkostnadsskyddet. Copaxone (glatirameracetat) kvarstår också i högkostnadsskyddet, men med begränsning.
  Läs mer
  Ändrade föreskrifter om det generiska utbytetDen 1 juli ändras reglerna som styr det generiska utbytet.
  Läs mer
  Högsta förvaltningsdomstolen går på TLV:s linje gällande Minilink sändare och testpluggHögsta förvaltningsdomstolen upphäver förvaltningsrättens och kammarrättens domar om MiniLink sändare och testplugg. Från och med 1 juli 2014 ingår inte längre produkterna i läkemedelsförmånerna.
  Läs mer
  Förbättringar i tandvårdsstödet beslutadeDen 1 september 2014 införs ett antal ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.
  Läs mer

  2014-07-28
 • Nyhetsbrev nr 2 2014
  Kåvepenin i styrkorna 250 och 500 mg ingår i högkostnadsskyddetFrån och med den 1 april 2014 ingår Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) tabletter i styrkorna 250 och 500 mg i högkostnadsskyddet.Läs merNiklas Hedberg blir TLV:s chefsfarmaceutDen 1 april tillträder Niklas Hedberg på den nyinrättade tjänsten som chefsfarmaceut på TLV.Läs merFörslag på förbättringar av regelverket för tandvårdsstödetTLV föreslår betydande förbättringar av regelverket för tandvårdsstödet i den remiss som nu skickas ut.Läs merApoteken tjänar mer än beräknat på parallellimporterade läkemedelApotekens möjligheter att tjäna pengar på parallellimport av läkemedel har blivit väsentligt mycket större än förväntat. Det visar en analys som TLV gjort. Totalt bedöms apoteken ha tjänat in drygt en miljard kronor på parallellimport under 2012.Läs merHandboken för företag uppdateradTLV har uppdaterat handboken för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel.Läs merKammarrätten tar upp ärendet om CerezymeTLV överklagade förvaltningsrättens dom om att Cerezyme ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kammarrätten har nu beslutat att meddela prövningstillstånd och kommer därför att ta upp ärendet till prövning.Läs merTLV-analys om fördelningen av det statliga tandvårdsstödetDet är små skillnader mellan olika inkomstgrupper när det gäller hur mycket som betalas ut i tandvårdsstöd. Det visar en analys som TLV gjort.Läs mer
  2014-04-11
 • Nyhetsbrev nr 1 2014
  Mer hälsa för pengarna under 2013
  Under förra året tog TLV ytterligare steg för att patienter i Sverige ska få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som satsas på läkemedel, apotek och tandvård. Detta framgår av vår årsredovisning.Läs mer i årsredovisningenTLV i myndighetssamarbete kring ADHD
  Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa bland annat inom adhd-området.Läs merLäkemedelsriksdagen 2014
  Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Läkemedelsriksdagen äger rum den 4 mars på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B i Stockholm.Läs merTvå nya chefer på TLV
  Två nya chefer har börjat på TLV. Det är Tommy Hansen och Fredrik Andersson. Tommy Hansen är ny som administrativ chef och Fredrik Andersson ska bygga upp TLV:s nya avdelning för analys och samordning.Läs merFörenklingar för företag vid ansökningar
  TLV kräver färre bilagor i ansökningar om pris och subvention av läkemedel. De nya reglerna började gälla den 14 februari 2014.Läs merNy e-tjänst flyttas fram ytterligare
  TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention flyttas fram ytterligare. Detta för att kunna vara helt säkra på att vi lanserar ett säkert och användarvänligt system.Läs mer
  2014-02-24
 • Nyhetsbrev nr 6 2013
  Kvinnor drabbas av högt pris på östrogenläkemedel
  TLV har tidigare i år omprövat subventionen av olika lokala östrogenläkemedel. Omprövningen ledde till att flera företag sänkte sina priser. Vagifem 10 mikrogram ingår inte längre i högkostnadsskyddet, eftersom företaget som marknadsför läkemedlet valt att inte sänka sitt pris.Läs mer
  Lämna förslag på vilka medicintekniska produkter TLV ska utvärdera
  TLV har fått ett utvidgat regeringsuppdrag, att fortsätta med försöksverksamheten att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Alla ska ha möjlighet att komma med förslag på vilka produkter som ska utvärderas.
  Läs mer
  TLV förelägger Kronans Droghandel att sälja periodens vara
  Kronans Droghandel hotas av vite om de inte säljer periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper. Det har TLV beslutat efter att Kronans Droghandel under februari och mars 2013 i dessa grupper sålt andra varor än periodens vara.Läs mer
  TLV och Region Skåne överklagar dom om prisöverenskommelserVarken TLV eller Region Skåne är nöjda med förvaltningsrättens dom angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess så kallade förskrivarkryss och överklagar nu var sin del av domen.Läs mer
  Prissänkning enligt 15-årsregelnListan presenteras över vilka prissänkningar som förväntas genomföras till den första januari 2014 baserat på överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).Läs mer
  Uppdrag om medicinteknik utökasTLV har fått i uppdrag av regeringen att utöka försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.Läs mer
  2013-12-19
 • Nyhetsbrev nr 5 2013
  Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterialTLV och Läkemedelsverket har tagit fram ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar.Läs mer
  AstraZeneca gick ut med missvisande information om läkemedlet AtacandNämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, anser i likhet med TLV att AstraZeneca gått ut med missvisande information till läkareLäs merNy medicin mot akne ingår i högkostnadsskyddetTLV har beslutat att ett nytt läkemedel mot svår akne ska ingå i förmånen.Läs mer
  Nya ledamöter i TLV:s insynsrådRegeringen har utsett nya ledamöter i TLV:s insynsrådLäs merNy föreskrift och handbok om tandvårdFrån den 1 september gäller en ny föreskrift, en ny handbok och nya referenspriser för tandvård.Läs merBeslut om bidrag till apotek i glesbygdTLV har beslutat om hur bidraget till apotek i glesbygd ska utformas. Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för en god apotekstäckning i glesbygden.Läs merTLV deltar på nationella prioriteringskonferensen i GävleSjunde nationella prioriteringskonferensen bjuder på fördjupade möten mellan aktörer, debatt, dialog och praktiska erfarenheter från pågående prioriteringsarbeten runt om i landet.Läs mer
  2013-09-16
 • Nyhetsbrev nr 4 2013
  Förslag på stöd till apotek i glesbygdTLV har skickat ut remissen "Bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse". Förslaget innehåller en modell för hur bidrag till apoteken i glesbygd ska utformas.Läs förslagetÄndringar i tandvårdsstödet den 1 september 2013Den 1 september införs några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet.Läs mer om ändringarnaVälkommen till oss på mässan Apotek och egenvård!Vi finns på plats den 3-4 september på Apotek och Egenvård, Kistamässan. Vi håller tre seminarier varav ett med Läkemedelsverket om ett nytt informationsmaterial till patienter, apotekspersonal och förskrivare om det generiska utbytetLäs mer om mässanLanseringsdatum klart för TLV:s nya e-tjänstVi har kommit överens med leverantören om ett nytt lanseringsdatum för TLV:s nya e-tjänst för ansökan om pris och subvention. Planerat lanseringsdatum är nu den 14 februari 2014.Läs merUppföljningsvillkoret för Zostavax uppfylltVi finner att uppföljningsvillkoret för Zostavax är uppfyllt. Dock visar uppföljningen att långtidsskyddet av vaccinering kan ha övervärderats därför kommer vi att starta en omprövning. Zostavax är ett vaccin mot bältros.Läs merDelrapport om medicinteknikprojektTLV har skickat in en delrapport till regeringen. I rapporten redogör vi för hur långt vi har kommit i vårt uppdrag om medicinteknik.Läs mer
  2013-06-20
 • Nyhetsbrev nr 3 2013
  Sofia Wallström blir ny generaldirektör för TLV
  Läkare missar att upplysa patienter om att läkemedel kan bytas ut på apotekDrygt åtta av tio som skriver ut läkemedel talar inte alltid om för sina patienter att deras medicin kan komma att bytas ut på apotek. Det visar en ny undersökning som TLV gjort.Läs vår rapportProduktens livslängd bör inte ensamt avgöra vad som är en förbrukningsartikelHögsta förvaltningsdomstolen ska snart avgöra om vissa delar av MiniLink-systemet är förbrukningsartiklar och ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV anser inte att en produkts livslängd bör vara det enda som avgör den frågan eftersom det skulle kunna få olyckliga konsekvenser.Läs merLäkare kan frigöra miljonbelopp genom att följa reglernaFör vissa läkemedel kan förändrade förskrivningsvanor minska kostnaderna betydligt om förskrivarna blir bättre på att följa subventionsbegränsningarna.Läs merRegeringen inrättar glesbygdsstöd till apotekRegeringen har kommit med en förordning om förutsättningarna för att ett apotek ska få glesbygdsstöd. Ansökan om bidrag kommer att ske till TLV. Vi kommer därför att utarbeta föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas och föreskrifter om hur förordningen ska verkställas.Läs mer om glesbygdsstödetReferenspriserna utgår från kostnadsutvecklingenI tidningen TT-kanalen nr1/2013 i artikeln "Referenspriser diskuteras ur konkurrenssynpunkt" förekommer ett antal felaktigheter kring tandvårdsstödet. Dessa reder vi ut.Läs merMissvisande information om läkemedlet AtacandTLV anser att AstraZeneca gått ut med missvisande information till läkare om blodtrycksmedicinen Atacand.Läs mer
  2013-04-29
 • Nyhetsbrev nr 2 2013
  Äldres hälsa lika mycket värd som yngres. Så kommenterar TLV uppgifter i mediaI ett pressmeddelande kommenterade TLV medias uppgifter om att äldre diskrimineras när vi fattar våra läkemedelsbeslut. Frågan blev aktuell på grund av att vi uttryckt oss olyckligt i ett kunskapsunderlag till SKL, Sveriges kommuner och landsting.Läs pressmeddelandetNya regler ledde till att kostnaden för läkemedel minskade med 99 miljonerTack vare att nya regler fick fullt genomslag under 2012 har resurser frigjorts som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården. Det framgår av TLV:s årsredovisning.Läs vår årsredovisningRemissvar angående utveckling av läkemedels- och apoteksmarknadenTLV har lämnat synpunkter på SOU 2012:75 – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.Läs vårt remissvarGenerell subvention för atorvastatinFrån och med 1 april 2013 kommer de produkter som innehåller atorvastatin, filmdragerade tabletter, som ingår i högkostnadsskyddet att ha generell subvention.Läs merLeveransen av e-tjänst försenadLeveransen av e-tjänst för ansökan om pris och subvention är försenad. Vi har ännu inte fått ett fastställt leveransdatum för den färdiga e-tjänsten.Läs merRemiss om ändringar i tandvårdsstödetTLV skickar nu ut en remiss till ett 40-tal instanser om ändringar i det statliga tandvårdsstödet.Läs mer
  2013-03-11
 • Nyhetsbrev nr 1 2013
  Landstings läkemedelsavtal strider mot lagenTLV anser att det strider mot lagen att Region Skåne gjort en prisöverenskommelse med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna.Läs merNya rapporter visar att utbytet av läkemedel på apotek leder till låga priserTvå färska rapporter visar att det svenska systemet för utbyte av läkemedel på apotek leder till låga priser. Priserna i Sverige på utbytbara mediciner som har konkurrens är cirka 40 procent lägre än i Norge. Det genomsnittliga priset på utbytbara läkemedel har dessutom sjunkit sedan omregleringen av apoteksmarknaden.Läs merVälkommen till årets LäkemedelsriksdagÅrets tema för läkemedelsriksdagen är: Barn och läkemedel– Utmaningar och möjligheter. Niklas Hedberg, chef för avdelningen nya läkemedel på TLV föreläser under rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?"Mer information om Läkemedelsriksdagen
  Text
  2013-02-13
 • Nyhetsbrev nr 9 2012
  Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd efter nyårTill årsskiftet kommer en rad förbättringar att införas i tandvårdsstödet. Det har TLV beslutat.Läs mer om förbättringarnaHandboken om tandvårdsstödet klarNu är den nya versionen av TLV:s handbok om tandvårdsstödet klar och börjar gälla den 1 januari 2013Läs merTLV skjuter fram lansering av ny e-tjänstTLV:s ledning har beslutat att skjuta fram lanseringen av den nya e-tjänst som var planerad att lanseras den 17 december 2012. Den nya e-tjänsten förenklar bland annat ansökningsförfarandet för läkemedelsföretag om pris och subvention.Läs merInformation om läkemedelsförsäkringenLäkemedelsförsäkringen har uppmärksammats i media. TLV valde därför att presentera mer information om försäkringen på hemsidan.Läs mer om försäkringenGod jul och gott nytt årTLV:s Nyhetsbrev återkommer i början av nästa år.
  2012-12-19
 • Nyhetsbrev nr 8 2012
  Christin Andersson ny avdelningschef på TLVI mitten av oktober började Christin Andersson som chef för avdelningen för omprövningar av läkemedelssubventioner på TLV.Läs mer
  Läkemedelsföretag begär för högt pris för cancerläkemedlet ZelborafTLV har beslutat att cancerläkemedlet Zelboraf inte ska vara subventionerat. Det kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet. Orsaken är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.Läs mer
  Fyra myndigheter samverkade på Odontologisk RiksstämmaSocialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket och TLV ställde ut tillsammans på Riksstämman och Swedental i Göteborg 15-17 november.Läs mer om samarbetetVälkomna till TLV:s debatt på Medicinska riksstämmanFredagen den 30 november arrangerar TLV en debatt med rubriken "Kan en behandling få kosta hur mycket som helst?" på Medicinska riksstämman på Stockholmsmässan i ÄlvsjöLäs merUtbyte av läkemedel skapar prispressTLV kommenterade ett inslag i SVT Rapport om utbytet av läkemedel på apotek.Läs vår kommentar
  2012-11-26
 • Nyhetsbrev nr 7 2012
  KTH och TLV granskar insulinpumparTLV ska samarbeta med Kungliga tekniska högskolan, KTH, för att granska insulinpumpar. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag där hälsoekonomiska bedömningar ska göras av medicintekniska produkter.Läs mer om samarbetetFörvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpumpTLV: s bedömning om vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten.Läs merFöreläggande om korrigering av priserTLV har uppmärksammat att Oriola AB tar felaktigt betalt för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.Läs merFörvaltningsrätten avslår överklagande om Lancets FlatTLV beslutade i februari att avslå företagets ansökan om att Lancets Flat skulle få ingå i förmånssystemet. Nu har Förvaltningsrätten meddelat att de avslår företagets överklagande.Läs merFörvaltningsrätten avslår överklagande om My Life Omnipod PODFörvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande.Läs Förvaltningsrättens domRotarix ingår i högkostnadsskyddetRotarix, som är ett vaccin mot magsjuka orsakad av rotavirus hos små barn, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 september 2012.Läs mer
  2012-10-29
 • Nyhetsbrev nr 6 2012
  Receptbelagda läkemedel får inte ge MedMera-poängHögsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarättens avgörande fast, vilket innebär att receptbelagda läkemedel inte får ge MedMera-poäng.Läs mer om beslutetAnna Märta Stenberg tf generaldirektör för TLVRegeringen har beslutat att utse Anna Märta Stenberg till tf generaldirektör för TLV. Anna Märta Stenberg tillträder den 1 oktober 2012.Läs merTLV deltog på ApoteksmässanVid årets Apoteksmässa medverkade TLV med sju välbesökta seminarier och en monter där det fanns möjlighet att träffa våra experter.Läkemedel för behandling av Parkinson och RLS kvar efter prissänkningEfter att TLV omprövat läkemedlet Sifrol har företaget gått med på att sänka priset vilket frigör cirka 70 miljoner kronor årligen. Därmed kvarstår Sifrol i högkostnadsskyddet och patienterna har tillgång till samma behandling som tidigare.Läs merNy föreskrift om tandvårdsstödet klarDen nya föreskriften för tandvårdsstödet är nu offentlig. Ändringarna innebär en utökning av tandvårdsstödet genom att nya delar kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Stödet har också anpassats till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Den nya föreskriften börjar gälla 1 januari 2013.Mer om ändringarna i tandvårdsstödetTLV överklagar kammarrättens dom avseende MiniLinkKammarrättens dom i ärendet rörande MiniLink och tillhörande sensorer och testplugg ger ingen tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas. Därför väljer TLV att överklaga kammarrättens dom.Läs mer
  2012-09-27
 • Nyhetsbrev nr 5 2012
  Förvaltningsrätten går på TLV:s linjeTLV: s definition av vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten.Läs mer i domenZytiga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddetTLV har beslutat att läkemedlet Zytiga för behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.Läs mer i rapportenJournalföringen inom tandvården behöver förbättrasTLV, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i ett samverkansprojekt om journalföring inom tandvården konstaterat att det finns ett behov av förbättringar.Läs mer om beslutetListan över periodens vara kompletteras med lista för dosförpackningarVi förtydligar nu vilka produkter på listan över periodens vara som är dosförpackade. Det här gör vi i ett separat dokument som vi publicerar månadsvis på vår hemsida, under listan över periodens varorLäs merPrispress på magsårsmedicin har frigjort drygt 150 miljonerPrispressen på magsårsmedicin har frigjort över 15o miljoner kronor samtidigt som patienterna kunnat få samma läkemedelssubstanser som tidigare. Det visar en uppföljning som TLV gjort.Här hittar du mer om uppföljningenCymbalta kvar i högkostnadsskyddet som tredjehandsalternativVid behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom ska Cymbalta precis som tidigare endast skrivas ut inom högkostnadsskyddet som ett tredjehandsalternativ eller senare.Läs mer om CymbaltaPremalex ingår i högkostnadsskyddetFrån och med den 4 maj 2012 ingår Premalex (escitalopram) för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS, i högkostnadsskyddet.Läs beslutetNästa Nyhetsbrev kommer ut i septemberTrevlig sommar!
  2012-06-11
 • Nyhetsbrev nr 4 2012
  Apoteken visar positiva resultat trots kraftig expansionApoteksmarknaden har expanderat med över 300 nya apotek, längre öppettider och en mångfald av aktörer. Samtidigt har försäljningen av receptbelagda läkemedel inte ökat. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat. Nivån på den ersättning som apoteken får av staten kommer därför inte ändras. Det konstaterar TLV i sin första uppföljning av den svenska apoteksmarknaden.Se hela rapportenInsulinpumpar kommer inte längre ingå i förmånssystemetTLV har beslutat att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 december 2013. Landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till patienter med diabetes. Genom en mer rationell hantering hoppas man också att fler patienter ska få tillgång till dessa produkter.Mer om beslutet
  Läkemedel för behandling av blödarsjuka kvar efter prissänkningarEfter prissänkningar motsvarande 37 miljoner kronor har TLV beslutat att avsluta omprövningen av de läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili typ A). Samtliga preparat kvarstår i högkostnadsskyddet. TLV anser, i likhet med SBU, att ett nationellt kvalitetsregister behöver införas inom detta område.Läs mer om prissänkningenTLV ska göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkterTLV har fått i uppdrag av Regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Detta innebär bland annat att TLV ska skapa kunskapsunderlag baserat på produkternas pris och kvalitet.Läs mer om TLV:s hälsoekonomiska bedömningar
  Apoteksföretaget ICA Cura får inte ge rabattFörvaltningsrätten i Stockholm har fastställt TLV:s beslut om att ICA Cura inte får ge rabatt på receptbelagda läkemedel.Mer om Förvaltningsrättens domTLV förbättrar informationen till apoteken TLV erbjuder nu apoteken att snabbare kunna få information om ny periodens vara.Via TLV:s nya tjänst kan de få uppgiften en till två dagar innan den når ut i deras expeditionssystem. Tjänsten har varit igång i omkring en vecka och över 200 personer på apotek har redan anmält att de vill få informationen via mejl.Här kan du läsa mer om tjänsten
  2012-05-03
 • Nyhetsbrev nr 3 2012
  Läkemedel mot Gauchers sjukdom kommer inte att ingå i högkostnadsskyddetTLV utesluter läkemedel mot Gauchers sjukdom ur högkostnadsskyddet. Anledningen är att läkemedelsföretagen begär för höga priser.Läs mer om TLV:s beslut
  Vår årsredovisning 2011Nya uppdrag, nya medarbetare, nya processer, rutiner och kvalitetshöjande insatser. 2011 var ett händelserikt år som präglades av förändring och utveckling.Läs vår årsredovisning för 2011
  Inte tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedelTLV vann målet om MedMera kundkort mot Kronans Droghandel även i Kammarrätten.Mer om kammarrättens domOxikodon kvar i högkostnadsskyddet men morfin bör användas i första handTLV har valt att inte gå vidare med omprövningen av det smärtstillande läkemedlet oxikodon.Läs mer om TLV:s beslutInternationell jämförelse placerar Sveriges läkemedelspriser i mittenPå uppdrag av regeringen har TLV gjort en internationell jämförelse av läkemedelspriser. För läkemedel som introducerats mellan 2007 och 2011 ligger de svenska apotekens inköpspriser ungefär på ett genomsnitt jämfört med övriga länder.Se hela rapporten
  2012-03-16
 • Nyhetsbrev nr 2 2012
  TLV vill sänka apoteksföretagens avgift till Apotekens ServiceTandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apotekens avgift till Apotekens Service ska sänkas. Det skulle minska apotekens sammanlagda kostnad för IT-tjänster med 16 miljoner kronor.Här hittar du remissen om sänkningen av apotekens avgift till Apotekens ServiceMöt oss på läkemedelsriksdagen 6 marsLäs mer om innehållet och hur du anmäler digSlutrapport om handelsmarginalen klar i april TLV kommer i april att presentera sin slutrapport om en eventuell justering av handelsmarginalen, alltså den ersättning som staten ger apoteken för att sälja receptbelagda läkemedel.Mer om handelsmarginalen
  TLV överklagar dom i förvaltningsrättenTLV överklagar en dom i förvaltningsrätten om att låta Minilink sändare för diabetiker ingå i läkemedelsförmånerna.Läs mer om överklagandetLäkemedelsföretag begär för högt pris för XyremLäkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som kan användas som ett andrahandsalternativ för vuxna patienter som lider av narkolepsi. Men det pris som företaget har begärt är för högt i förhållande till vilken nytta man visat att läkemedlet ger. Läkemedlet kommer därför inte att vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.Läs beslutet i sin helhetPrissänkningar på TNF-hämmare frigör årligen uppemot 80 miljonerTack vare prissänkningar på TNF-hämmare frigörs uppemot åttio miljoner kronor varje år. Det innebär att fler patienter kan behandlas till samma kostnad som tidigare.Fler patienter kan behandlasLyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsningFrån och med den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta (nervsmärta) och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.Läs mer om beslutetTLV beslutar att Topimax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddetFrån och med den 1 januari 2013 utesluts Topimax (topiramat) ur högkostnadsskyddet, förutom i styrkan 15 mg. Patienter som står på övriga styrkor av Topimax ska därför ställas över till generiskt topiramat som kvarstår inom högkostnadsskyddet. Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnadsskyddet efter att företaget gått med på lägre priser.Läs mer om besluten
  2012-02-06
 • Nyhetsbrev nr 1 2012
  Klart med ny TandvårdsnämndRegeringen har beslutat att nämnden för det statliga tandvårdsstödet ska få en ny sammansättning från årsskiftet.Här kan du läsa mer om den nya tandvårdsnämndenPradaxa subventioneras för förmaksflimmerTLV har beslutat att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning. I sitt beslut säger TLV att Pradaxa är ett kostnadseffektivt alternativ för behandling av förmaksflimmer.Mer information om beslutet av läkemedlet Pradaxa hittar du här
  Nya regler pressar priserna på utbytbara läkemedelTack vare nya regler kommer priset för flera utbytbara läkemedel att sänkas. Totalt leder den första omgångens beslut, som trädde i kraft den 1 december, till att cirka 60 miljoner kronor per år kan frigöras till förmån för andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.Läs mer om de nya reglerna som pressar priserna
  Inger Erlandsson blir ny chef på apoteksavdelningen på TLVInger Erlandsson har utsetts till chef för Apoteksavdelningen på TLV från och med årsskiftet.Här kan du få veta mer om Inger ErlandssonStöd för två reserver till periodens varaVid årsskiftet träder en ny föreskrift i kraft kring reglerna av utbyte på apotek. Det innebär bland annat att det även i fortsättningen kommer att finnas två reservalternativ till periodens vara som apoteken kan byta till.Läs mer om den nya föreskriften kring reglerna av utbyte på apotek
  2012-01-12
 • Nyhetsbrev nr 3 2011
  TLV bjuder in Apoteksbranschen till samarbete för ökad patientsäkerhetTack vare att apotekspersonalen byter ut dyra läkemedel sparar samhället miljardbelopp, men själva utbytet i sig kan innebära vissa risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som därför tar initiativ till ett samarbete med branschen kring patientsäkerhet och information.Läs mer om TLV:s inbjudan till samarbete för ökad patientsäkerhetTLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har gemensam monter på årets Odontologiska RiksstämmaHar du frågor till oss på TLV, Försäkringskassan och Socialstyrelsen? Välkommen till vår gemensamma monter på årets Odontologiska Riksstämma 17-19 november på Stockholmsmässan.Läs mer om myndigheternas gemensamma aktiviteter på Odontologiska RiksstämmanExpert på TLV ingår i regeringsuppdrag för giftfri miljöFredrik Nilsson, som är hälsoekonom på TLV, har utsetts som expert i regeringens arbete med att ta fram en strategi för att nå en giftfri miljö.Läs mer om regeringsuppdraget för att nå en giftfri miljöFramgångsrikt utbyte av läkemedel på apotek frigör miljardbeloppUtbytet av läkemedel på apotek är en succé. Nya beräkningar visar att läkemedlen skulle ha kostat åtta miljarder mer varje år om inte apotekspersonalen hade bytt till det läkemedel som har lägst pris. Den kritik som apoteksbranschen riktat mot systemet är kraftigt överdriven och ibland felaktig.Läs mer om det generiska utbytet på apotekÖversyn av handelsmarginalenUnder 2011 och 2012 granskar TLV nivån på apotekens handelsmarginal. Inför att den svenska apoteksmarknaden omreglerades höjdes marginalen för att ge apoteksföretag rimliga förutsättningar att driva verksamhet och för att ge konsumenten ökad tillgänglighet och service på apotek. Nu ska vi se hur väl målet är uppnått och om marginalen behöver justeras.
  2011-11-08
 • Nyhetsbrev nr 2 2011
  TLV knyter till sig vetenskapliga rådTLV knyter till sig nio vetenskapliga råd som kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet.Här kan du läsa mer om våra nio venskapliga rådOriktiga uppgifter oroar diabetikerDiabetiker ska inte behöva betala för sina insulinpumpar. Det har både TLV och SKL slagit fast i samband med att TV4 gått ut med orätta uppgifter som skapat stor oro bland Sveriges diabetiker. Det skrev TLV i ett pressmeddelande efter ett nyhetsinslag i TV4.Här kan du läsa hela vårt pressmeddelandeFöljande teststickor för diabetiker ska inte ingå i förmånernaVi har omprövat subventionen av teststickor för diabetiker i förmånssystemet. Vi bedömer att ett tjugotal teststickor inte är kostnadseffektiva och därmed inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 oktober 2011.Du hittar mer information om de teststickor som inte kommer att ingå här
  Minilink sändare, sen-serter och testplugg överklagat till förvaltningsrättenMedtronic AB har överklagat vårt beslut om att Minilink sändare, sen-serter och testplugg utesluts ur högkostnadsskyddet.
  Vi beslutar att Premalex inte ska ingå i högkostnadsskyddetPremalex för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset. Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom.Här hittar du mer information om Premalex
  2011-08-23
 • Nyhetsbrev nr 1 2011
  Ny regel för utbyte av läkemedel underlättar för apotek, apotekskunder och läkareVi ändrar i föreskriften för utbyte av läkemedel. Förändringen innebär att apotek kan byta till ett likvärdigt läkemedel utan att behöva kontakta läkare om medicinen på patientens recept inte längre ingår i högkostnadsskyddet. För att detta ska gälla måste receptet vara skrivet när läkemedlet ingick i högkostnadsskyddet. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2011.Du hittar mer information om ändringen i föreskriften för utbyte av läkemedel på vår webbplatsVi skjuter fram de nya reglerna för prissättning av originalläkemedel med generisk konkurrensI december 2010 skickade vi ut ett förslag på ändring i föreskriften om prissättning och utbyte av läkemedel. En del i förslaget handlar om hur priset på originalläkemedel som har generisk konkurrens ska kunna sänkas. Innan vi ändrar reglerna behöver vi titta närmare på de synpunkter som kommit in. Vi behöver även undersöka närmare hur vi skapar rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om ändringen för prissättning av originalläkemedel med generisk konkurrens på vår webbplatsBegränsningen för losartan försvinnerFrån och med den 1 maj försvinner begränsningen för substansen losartan i, men inte för övriga ARB-läkemedel. Samtidigt försvinner originalläkemedlet Cozaar från högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om losartan och Cozaar på vår webbplatsVår årsredovisning för 2010 är klarVi har lämnat vår årsredovisning för 2010 till regeringen.Du hittar vår årsredovisning i pdf format på vår webbplatsVi ser över apotekens ersättningVi håller just nu på att se över nivån på den statliga ersättning apoteken av får för att sälja receptbelagda läkemedel. Ersättningen kallas apotekens handelsmarginal. Under arbetet med översynen kommer vi att informera och ge apoteksaktörerna möjlighet att ge synpunkter.Du hittar mer information om översynen av apoteksmarknaden på vår webbplatsProfessor Rune Dahlqvist blir medicinsk rådgivare på TLVProfessor Rune Dahlqvist är sedan 1 februari medicinsk rådgivare på TLV. Rune Dahlqvist är ett välkänt namn inom Sveriges "läkemedelsvärld" och har varit ledamot i Nämnden för läkemedelsförmåner sedan starten 2002.Du hittar mer information om Rune Dahlqvist på vår webbplatsVi söker en koordinatorJust nu söker vi en koordinator med ansvar för att samordna arbetet med uppföljning av läkemedels användning och effekter i klinisk vardag.Du hittar mer information om tjänsten som koordinator på vår webbplats
  2011-04-19
 • Nyhetsbrev nr 5 2010
  Apoteken kommer även under 2011 kunna välja det näst billigaste läkemedlet när periodens vara är slutApoteken kan erbjuda sina kunder det näst billigaste läkemedlet vid leveransproblem av ett utbytbart läkemedel som är utsett till periodens vara. Vi har beslutat att det även ska vara möjligt under 2011.Du hittar ett pressmeddelandet om förslaget samt beslutet på vår webbplatsMöt oss på Odontologiska Riksstämman i Göteborg 18-20 novemberVälkommen till vår monter B08:11. Våra medarbetare visar dig vår webbaserade handbok om tandvårdsstödet. Handboken presenterar delar av tandvårdstödet på ett lättillgängligt sätt.Du hittar mer information om Riksstämman på vår webbplatsVår granskning av läkemedel mot smärta är klarVi har omprövat subventionen för smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel - för att se om de ska vara kvar i högkostnadsskyddet, eller inte. Ett antal läkemedel som inte är kostnadseffektiva, eller används vid enkla sjukdomstillstånd, förlorar sin subvention och kommer inte längre att ingå i högkostnadsskyddet. Nexium ut ur högkostnadsskyddetVi har omprövat subventionen för Nexium och beslutat att läkemedlet i form av enterotabletter inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 15 januari 2011. Nexium behandlar bland annat sjukdomen GERD och magsår.Du hittar beslut och informationsmaterial för Nexium på vår webbplatsBeslut för Triptanläkemedel och läkemedel mot inkontinens- och prostata har börjat gällaFrån och med den 15 oktober gäller besluten från granskningarna av Triptanläkemedel och läkemedel vid inkontinens- och prostatabesvär.Du hittar samtliga datum för när beslut från våra genomgångar av läkemedelssortimentet börjar gälla på vår webbplatsInformationsblad om högkostnadsskyddetVi har tagit fram ett informationsblad om högkostnadsskyddet. Bladet riktar sig till apotekskunder och är framtaget för dig som arbetar på apotek.Du hittar informationsbladet om högkostnadsskyddet på vår webbplats (dokumentet ligger i höger meny under dokument)Vi söker nya medarbetareVi fortsätter att utveckla vår organisation och behöver fler medarbetare. För tillfället söker vi en:
  • HR-specialist
  • Chefsjurist
  • Receptionist
  • Chefsekonom
  • Medicinsk utredare/projektledare
  • Medicinsk utredare
  • Nationalekonom med hälsoekonomisk inriktning
  • Jurist
  • Utredare/analytiker för tillsyn
  • Utredare/processledare för generika .
  Du hittar samtliga lediga tjänster på vår webbplatsVar med och utveckla vår webbplatsVi söker dig som vill vara med och utveckla vår webbplats. Om du kan tänka dig att delta vid användartester, intervjuer eller i en fokusgrupp hör av dig till webbansvarig@tlv.se
  2010-11-11
 • Nyhetsbrev nr 4 2010
  Förvaltningsrätten delar vår bedömning om läkemedlet KuvanFörvaltningsrätten har avslagit läkemedelsföretaget Mercks överklagande av vårt beslut gällande särläkemedlet Kuvan. Vi har tidigare konstaterat att kostnaden för läkemedlet Kuvan är för hög i förhållande till den nytta det ger. Kuvan kommer således inte att ingå i högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om Kuvan och domen härVi har fått ett insynsrådRegeringen har utsett ett insynsråd för TLV. Insynsrådet kommer att ersätta brukarrådet som vi har samarbetat med. Insynsrådets uppgifter stämmer till stora delar överrens med de uppgifter brukarrådet har haft.Vi kommer att fortsätta samarbeta med representanter från handikapp- och pensionärsorganisationerna samt konsumentorganisationer vid genomgångarna av läkemedelssortimentet.Du hittar mer information om insynsrådet härInte tillåtet att ge rabatt på receptbelagda läkemedelVi har beslutat att förbjuda Kronans Droghandel Retail AB att använda kundkortet MedMera vid försäljning av receptbelagda läkemedel inom högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om användning av kundkort vid försäljning av receptbelagda läkemedel härBeslut för pennkanyler gäller från och med 1 septemberVi har beslutat om ett pristak för pennkanyler. Från och med den 1 september kostar ingen pennkanyl inom högkostnadsskyddet mer än 1 krona.Du hittar mer information om besluten för pennkanyler härBeslut för triptanläkemedel mot migrän börjar gälla den 15 oktoberBesluten från vår granskning av triptanläkemedel som används mot migrän börjar gälla den 15 oktober.Du hittar mer information om granskningen triptanläkemedel och de beslut vi fattat härBeslut från granskningen av inkontinens- och prostatabesvär börjar gälla den 15 oktoberDe flesta läkemedel vid inkontinens- och prostatabesvär är kvar i högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om granskningen av läkemedel vid inkontinens- och prostatabesvär och de beslut vi fattat härVi söker en informatörEn av våra informatörer ska vara föräldraledig och vi söker en vikarie till vår kommunikationsavdelning. Tjänsten är en visstidsanställning 12 månader med möjlighet till förlängning.
  Vi flyttar och får ny adress från och med den 4 oktoberVår nya adress är:
  Besöksadress: Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm
  Post: Box 225 20, 104 22 Stockholm
  Från och med den 4 oktober har vi även nya öppettider.Du hittar mer information om öppettider under och efter flytten härVar med och utveckla vår webbplatsVi söker dig som vill vara med och utveckla vår webbplats. Om du kan tänka dig att delta vid användartester, intervjuer eller i en fokusgrupp hör av dig till: webbansvarig@tlv.se
  2010-09-27
 • Nyhetsbrev nr 3 2010
  Uppdaterad föreskrift för tandvårdDen 1 juli träder föreskriften TLVFS 2010:2 om statligt tandvårdsstöd i kraft. Föreskriften är ett omtryck av grundföreskriften TLVFS 2008:1 och innehåller en del ändringar.Du hittar den uppdaterade föreskriften för statligt tandvårdsstöd på vår webbplatsNya referenspriser för tandvårdFrån och med den 1 juli 2010 gäller en ny referensprislista för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet.Du hittar de nya referenspriserna för tandvård på vår webbplatsUtbildningsmaterial om utbyte av läkemedel på apotekVi har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förtydliga regler, samband och bakgrund för utbyte av läkemedel på apotek. Materialet innehåller dels övergripande presentationsbilder och dels förklarande texter i form av anteckningssidor.Du hittar utbildningsmaterialet om utbyte av läkemedel på vår webbplatsTriobe ut ur högkostnadsskyddet i augustiTriobe ingår inte högkostnadsskyddet från och med den 1 augusti 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet inte är rimlig.Du hittar mer information om Triobe på vår webbplatsCymbalta får begränsad subvention i juliCymbalta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet ofta inte är kostnadseffektiv.Du hittar mer information om Cymbalta på vår webbplatsViktigt principiellt beslut för vår hantering av prishöjningarRegeringsrätten har meddelat att vårt beslut att inte höja priset för det kolesterolsänkande läkemedlet Ezetrol står fast. Beslutet är principiellt viktigt för vår hantering av prishöjningar av läkemedel.Du hittar mer information om Regeringsrättens dom och Ezetrol på vår webbplatsRapport om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvårdenVi har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. I en rapport till regeringen föreslår vi att ett uppdrag att pröva rekvisitionsläkemedel bedrivs i form av en försöksverksamhet under två år.Du hittar hela vår rapport om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvården på vår webbplatsErsättare i nämnden för läkemedelsförmånerRegeringen har utsett nya ersättare i nämnden för läkemedelsförmåner.
  2010-06-21
 • Nyhetsbrev nr 2 2010
  Utveckling av prissättningssystemet för läkemedel kan spara miljardbeloppI tisdags, den 13 april 2010, lämnade vi vår slutrapport till regeringen med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden. Rapporten visar att prissättningssystemet för läkemedel kan utvecklas. Genom läkemedelsindustrins aktiva medverkan kan miljardbelopp sparas.Du hittar hela vår slutrapport angående omregleringen av apoteksmarknaden på vår webbplatsPeriodens vara blir tre istället för enVi har föreslagit en förenkling som minskar risken för tillgänglighetsproblem ute på apoteken. Förenklingen innebär att vi markerar tre varor inom varje förpackningsstorleksgrupp som "periodens vara" i stället för en. Apoteken kan inte välja fritt mellan de tre varorna men de kan erbjuda apotekskunderna det näst billigaste i undantagsfall, vid leveransproblem.Du hittar mer information om förenklingen av periodens vara på vår webbplatsöppnas i nytt fönsterDomstolsbeslut ger stöd åt våra beslutsprinciperAstmaläkemedlet Asmanex kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten i Stockholm delar vår uppfattning att priset för Asmanex är för högt jämfört med likartade läkemedel.Du hittar mer information om förvaltningsrättens dom rörande Asmanex på vår webbplatsZebinix överklagat till förvaltningsrättenEisai AB har överklagat vårt beslut om att Zebinix inte ska ingå i högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om överklagandet om Zebinix på vår webbplatsUtvecklade regler för utbyte av läkemedel med generisk konkurrensReglerna för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens har vidareutvecklats med anledning av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden.Du hittar informationsmaterial om regler, praktisk tillämpning med mera på vår webbplatsHyaluronsyra ut ur högkostnadsskyddetVi har bestämt att utesluta hyaluronsyra från högkostnadsskyddet. Från och med den 15 juni kommer läkemedel som innehåller hyaluronsyra inte längre att ingå i högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om hyaluronsyra på vår webbplatsNya ledamöter i Nämnden för läkemedelsförmånerRegeringen har utsett en ny ordförande och nya ledamöter till Nämnden för läkemedelsförmåner. De nya ledamöterna tillträdde den 15 april 2010.Du hittar mer information om de nya ledamöterna i Nämnden för läkemedelsförmåner på vår webbplatsLandstingen föreslås finansiera viss behandling med KuvanDen nybildade NLT gruppen (Nya läkemedelsterapier) rekommenderar Landstingen att finansiera läkemedlet Kuvan för vissa patienter.Du hittar information om NTL gruppens rekommendation angående Kuvan på vår webbplats
  2010-04-19
 • Nyhetsbrev nr 1 2010
  Nu gäller diabetesbeslutenFrån och med den 1 mars 2010 gäller de beslut vi fattade vid vår granskning av läkemedel mot diabetes. Starlix, Daonil och Avaglim försvinner ur högkostnadsskyddet och en rad läkemedel får begränsad subvention.Du hittar mer information om granskningen av läkemedel mot diabetes på vår webbplatsKuvan överklagat till förvaltningsrättenFörvaltningsrätten i Stockholm avslår begäran om att Kuvan ska ingå i högkostnadsskyddet i väntan på slutligt avgörande i målet.Du hittar mer information om överklagandet av Kuvan på vår webbplatsKlargörande med anledning av uppmärksamhet i media gällande KuvanVårt beslut att avslå ansökan om subvention av Kuvan har fått uppmärksamhet i media. Ett exempel är en signerad ledare i Dagens Nyheter.Här kommenterar vi uppmärksamheten i media gällande KuvanGlukosamin åker ut ur högkostnadsskyddetVi har bestämt att utesluta glukosaminer från högkostnadsskyddet för att användningen inte är kostnadseffektiv. Kostnaden är för hög i relation till den medicinska effekt som läkemedlen ger. Besluten gäller från och med den 15 maj 2010.Du hittar mer information om glukosaminer på vår webbplatsVi har en ny kommunikationschefMartin Forsberg är ny kommunikationschef på TLV. Martin kommer att leda och utveckla vårt kommunikationsarbete tillsammans med den nyinrättade Kommunikationsavdelningen.Du hittar mer information om vår kommunikationschef på vår webbplatsNy indelning av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedelFrån och med den 1 februari 2010 gäller en ny indelning av förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Ändringarna innebär bland annat att tabletter och kapslar blir indelade i 31 grupper och förpackningar som inte ingår i någon grupp får en egen beteckning.Du hittar hela tabellen över indelningen av förpackningsstorlekar på vår webbplats
  2010-03-02
 • Nyhetsbrev nr 6 2009
  Vår genomgång av läkemedel mot diabetes är klarGranskningen av läkemedel mot diabetes resulterade i att det kvarstår ett brett sortiment av diabetesläkemedel. Starlix, Daonil och Avaglim försvinner ur högkostnadsskyddet och en rad läkemedel får begränsad subvention.Du hittar hela rapporten om granskningen av läkemedel mot diabetes på vår webbplatsVi startar begränsade genomgångar av läkemedelssortimentetVi effektiviserar våra genomgångar av läkemedelssortimentet. Förutom våra mer omfattande genomgångar har vi påbörjat ett antal begränsade genomgångar.Du hittar mer information om de begränsade genomgångarna på vår webbplatsAsmanex överklagat till LänsrättenFöretaget Schering-Plough AB överklagar vårt beslut att läkemedlet Asmanex inte ska ingå i högkostnadsskyddet.Du hittar mer information om Asmanex och överklagandet på vår webbplatsApotekens avgift till servicebolaget oförändradDen avgift som apoteksaktörerna ska betala till Apotekens Service AB blir oförändrad även under 2010.Du hittar mer information om beslutet om serviceavgiften på vår webbplatsNy ändringsföreskrift för tandvårdVi kommer att ändra i föreskrifterna för subvention av tandvård. Från den första januari 2010 gäller ändringsföreskriften TLVFS 2009:6.Du hittar mer information om ändringarna i föreskrifterna för tandvård på vår webbplatsVår webbplats toppar tillgänglighetstestI en undersökning av webbplatser i offentlig sektor hamnar TLV i topp. Undersökningen mäter hur pass tillgänglig webbplatsen är för användaren.Du hittar mer information om tillgänglighetstestet av tlv.se på vår webbplats
  2009-12-09
 • Nyhetsbrev nr 5 2009
  Vår rapport om prissättning av läkemedel är klarVi har på regeringens uppdrag analyserat och bedömt hur den värdebaserade prissättningen av originalläkemedel kan vidareutvecklas. Rapporten presenterades för regeringen den 30 september.Du hittar hela rapporten om prissättning av läkemedel på vår webbplatsLista över billigaste utbytbara läkemedelVi publicerar en Excellista över de billigaste utbytbara läkemedlen på vår webbplats. I den hittar du läkemedel som har generisk konkurrens och är utbytbara. Listan gäller en viss period och uppdateras regelbundet.Du hittar den senaste listan (periodens varor oktober 2009) på vår webbplatsöppnas i nytt fönsterApotekens nya handelsmarginal gäller från den 1 november 2009En ny handelsmarginal för försäljning av receptbelagda läkemedel kommer att gälla från den 1 november 2009. I samband med att den nya marginalens införs kommer även vår tillsynsverksamhet att starta.Läs mer om den apotekens handelsmarginal på vår webbplatsVi medverkar på Prioriteringskonferensen och Läkemedelskongressen
  • Prioriteringskonferensen, 15-16 oktober i Malmö
   På Prioriteringskonferensen belyser chefsjurist Anna Märta Stenberg, hälsoekonom Ann-Charlotte Dorange och Stig Nyman kostnadseffektivitet som princip för beslut om subvention av läkemedel och tandvård. Möt oss också på utställningen.
  • Läkemedelskongressen, 19-21 oktober i Stockholm
   Lyssna till vår generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund som talar vid första dagens huvudsymposium. Eller besök oss i vår monter så berättar vi mer om vårt apoteksuppdrag och vår övriga verksamhet.
  Astra Zeneca drar tillbaka överklagande för CrestorLäkemedelsföretaget Astra Zeneca tar tillbaka sitt överklagande av vårt beslut att utesluta Crestor i styrkan 5 mg ur högkostnadsskyddet. Crestor behandlar höga blodfetter och ingick i vår granskning av läkemedel mot blodfettrubbningar.Du hittar mer information om granskningen av läkemedel mot blodfettrubbningar på vår webbplatsNya referenspriser för tandvårdsstödetFrån och med den 1 september gäller en ny referensprislista för de tandvårdsåtgärder som ingår i högkostnadsskyddet för tandvård.Du hittar referensprislistan för tandvårdåtgärderna på vår webbplatsöppnas i nytt fönsterSe webbfilmen från vårt apoteksseminariumVi visar webbfilmer från de seminarier vi håller kring den omreglerade apoteksmarknaden. Först ut var "Spelregler på den omreglerade apoteksmarknaden" som ägde rum den 25 augusti.
  2009-10-07
 • Nyhetsbrev nr 4 2009
  Den 1 juli gäller nya föreskrifter för subvention av tandvårdDen första juli träder nya föreskrifter för subvention av tandvård i kraft. Förändringarna innebär bland annat att ytterligare fyra diagnoser inkluderas i högkostnadsskyddet och att regelverket kompletteras med allmänna råd.Läs mer om föreskrifterna och de allmänna råden på vår webbplatsVälkommen till en debatt om en tandvårdspolitik i förändringVi finns på plats i Visby under Almedalsveckan. Under ledning av Erik Blix debatterar vi om fattiga och rika, rotfyllningar och tandlöshet, subventioner och prioriteringar.Besluten om subvention av blodfettläkemedel har trätt i kraftDen 1 juni började besluten om subvention av blodfettläkemedel att gälla. Det innebär bland annat att Lipitor och Crestor i lägre styrkor (10 mg respektive 5 mg) förlorar subventionen och därmed inte längre ingår i högkostnadsskyddet.Hela granskning av läkemedel mot blodfettrubbningar hittar du på vår webbplats.Tidplanen för genomgångarna är uppdateradVi har uppdaterat tidplanen för genomgångarna av läkemedelssortimentet. Nästa genomgång vi planerar att starta är läkemedel mot blodbrist.Vi startar gemensam rådgivning med LäkemedelsverketFrån och med i höst är det möjligt för läkemedelsföretag att få vetenskaplig rådgivning från oss och Läkemedelsverket samtidigt. Vi påbörjar då ett pilotprojekt som pågår från den 1 september - 31 december.Läs mer om rådgivning för företag och de gemensamma mötena på vår webbplats.Vi tar över hanteringen av varunummer och varugrupperingskoder för förbrukningsartiklarFrån och med den 1 juni 2009 ansöker du om varunummer och varugrupperingskoder för förbrukningsartiklar hos oss. Vi har tagit över hanteringen från Apoteket AB.
  2009-06-04
 • Nyhetsbrev nr 3 2009
  Asmanex ingår inte i högkostnadsskyddetAstmamedicinen Asmanex ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 10 mars 2009. Länsrätten går på TLV:s linje och slår fast att företaget Schering-Ploughs läkemedel Asmanex är för dyrt.Läs merPrispress på läkemedel mot prostatabesvärVi presenterar nu resultatet av vår granskningen av läkemedel mot prostatabesvär. Vi har utrett läkemedel av typen alfa-receptorblockerare för att se om de ska kvarstå inom högkostnadsskyddet, eller inte. Granskningen har resulterat i att samhället frigör 74 miljoner kronor.Läs merTLV föreslår principer för apotekens handelsmarginalI samband med omregleringen av apoteksmarknaden har vi nu presenterat vår delredovisning för regeringen. I redovisningen föreslår vi principer för apotekens handelsmarginal och bedömning av marknadens lönsamhet. Nästa steg blir att fördjupa dialogen med aktörerna på området innan vi lämnar en detaljerad redovisning av vårt uppdrag den 1 april.
  Läkemedelskostnaderna ökade med 3,8 procent under 2008Landstingens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till nästan 20,7 miljarder kronor under 2008. Det är en ökning med 3,8 procent jämfört med motsvarande period förra året, men något mindre än 2007 då ökningen var 4,2 procent.Läs mer
  2009-03-04
 • Nyhetsbrev nr 2 2009
  Genomgången av läkemedel mot blodfettrubbningar är klarI dag presenterar vi resultatet av genomgången av läkemedel mot höga blodfetter. Genomgången resulterade i att samhället kan frigöra 170 miljoner kronor.På vår webbplats hittar du slutrapporten i sin helhet, en sammanfattning och ett faktablad om vilka läkemedel mot blodfettsrubbningar som ingår i högkostnadsskyddet efter genomgången.Läs mer
  2009-02-12
 • Nyhetsbrev nr 1 2009
  Idag tillträder Gunilla Hulth-Backlund som generaldirektör för TLV.
  Gunilla Hulth-Backlund ny generaldirektör för TLVIdag, den 9 februari 2009, tillträder Gunilla Hulth-Backlund som generaldirektör för TLV. Gunilla Hulth-Backlund efterträder Ann-Christin Tauberman.Läs mer
  2009-02-09
 • Nyhetsbrev nr 10 2008
  Allt om genomgången av läkemedel mot depression, TLV har fått en ny webbplats, vår generaldirektör med på Läkemedelsriksdagen, genomgången av läkemedel mot blodfetter klar i januari.
  Allt om genomgången av läkemedel mot depressionDen 17 december presenterar TLV granskningen av läkemedel mot depression. Genomgången har lett till att flera företag sänkt sina priser kraftigt på dyra original där det finns generiska alternativ (kopior).TLV har fått en ny webbplatsVi har en ny, fräsch webbplats. Med en ren design och en tydlig struktur kommer du lätt att hitta den information du söker. Vi har speciellt satsat på tillgänglighet för alla. Läs meröppnas i nytt fönsterVår generaldirektör med på LäkemedelsriksdagenLäkemedelsriksdagen börjar den 21 januari 2009. På plats finns bland annat vår generaldirektör Ann-Christin Tauberman som moderator på ett av seminarierna.Genomgången av läkemedel mot blodfetter klar i januariI januari 2009 kommer vi att presentera granskningen av läkemedel mot höga blodfetter.TLV önskar god jul!
  2008-12-17
 • Nyhetsbrev nr 9 2008
  Eva Andersén-Karlsson ordinarie i nämnden för läkemedel, Möt oss på Läkemedelskongressen 10-12 november, TLV får ny webb. Vill du testa den?, Vi söker en civilekonom, Vi finns på Riksstämman 26-28 november, Möt TLV på Läkemedelsriksdagen 22 januari.
  Eva Andersén-Karlsson ordinarie i nämnden för läkemedelEva Andersén-Karlsson har varit ersättare för Olof Edhag i Läkemedelsförmånsnämnden sedan 2002. Regeringen utsåg henne som ordinarie ledamot den 16 oktober 2008 efter Olof Edhag. Läs merMöt oss på Läkemedelskongressen 10-12 novemberHar du frågor om våra genomgångar? Våra beslut? Vårt arbetssätt? Möt oss på Läkemedelskongressen på Folkets Hus i Stockholm. Vi har monternummer 21.TLV får ny webb. Vill du testa den?Den 1 december 2008 lanserar vi en ny webbplats. På eftermiddagen den 12 november ska vi testa den. Testet äger rum på vårt kontor i Solna. Vill du vara med? Mejla i så fall gunilla.v.johansson@tlv.se Som tack för hjälpen får du biobiljetter för två personer.Vi söker en civilekonomSedan den 1 juli har vi regeringens uppdrag att besluta om subvention av tandvård med anledning av den nya tandvårdsreformen. Vi söker en civilekonom som ska arbeta med detta. Är du intresserad, läs meröppnas i nytt fönsterVi finns på Riksstämman 26-28 novemberVi finns på plats med farmaceuter, jurister och hälsoekonomer för att berätta om högkostnadsskyddet för läkemedel. Besök vår monter på Svenska Mässan i Göteborg, du kan vinna biobiljetter. Vi finns B-hallen, monter B 03:29.Möt TLV på Läkemedelsriksdagen 22 januariTLVs generaldirektör Ann-Christin Tauberman är en av föreläsarna vid Läkemedelsriksdagen den 22 januari 2009 på Folkets Hus i Stockholm. Vi kommer också att ställa ut med en monter.
  2008-10-28
 • Nyhetsbrev nr 8 2008
  Läkemedelskostnaderna ökade med över 4 procent, Förändringar i förordningen om tandvårdsstöd, Ferinject mot järnbrist får begränsad subvention, Möt TLV på Riksstämman 26-28 november, Rapport om läkemedel mot depression och ångest i december.
  Läkemedelskostnaderna ökade med över 4 procentEnligt Apotekets försäljningsstatistik steg landtingens kostnad för subvention av läkemedel till och med kvartal tre 2008 med 4,4 procent jämfört med motsvarande tid förra året. Läkemedel subventioneras årligen med omkring 20 miljarder kronor. Läs merFörändringar i förordningen om tandvårdsstödDen 2 oktober beslutade regeringen om en ändring i Förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Från årsskiftet kommer TLV att fatta beslut om vilken tandvård som ska subventioneras med statliga medel.Ferinject mot järnbrist får begränsad subventionTLV har beslutat att Ferinject för behandling av järnbrist ska ingå i läkemedelsförmånerna men inte för patienter i hemodialys. Läs merMöt TLV på Riksstämman 26-28 novemberAnta TLV:s utmaning på Riksstämman! Till mässan tar vi med oss ett spel som skådliggör hur vi väger nytta mot kostnad när vi fattar beslut om subvention av läkemedel. Besök vår monter och anta utmaningen. På plats finns några av våra jurister, hälsoekonomer och farmaceuter. Välkommen till B-hallen, monternummer B 03:29.Rapport om läkemedel mot depression och ångest i decemberMot slutet av december presenterar vi vår genomgång av alla läkemedel mot depression och ångest. Läs mer om TLV:s läkemedelsgenomgångar
  2008-10-15
 • Nyhetsbrev nr 7 2008
  LFN byter namn till TLV, Nya regler för subvention av läkemedel mot högt blodtryck, Hjälp oss förbättra vår hemsida
  LFN byter namn till TLVMed anledning av att vi har fått ett utökat uppdrag att fatta beslut om subvention av både tandvård och läkemedel byter vi i dag namn från LFN, Läkemedelsförmånsnämden, till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Även vårt grafiska utseende har förändrats. Läs merNya regler för subvention av läkemedel mot högt blodtryckDe beslut om subvention av läkemedel mot högt blodtryck som presenterades i februari 2008 träder i kraft idag den 1 september. Besluten innebär bland annat att tre läkemedelssubstanser försvinner helt ur högkostnadsskyddet och att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck inte ska användas i första hand utan bara när de verkligen behövs. Läs merHjälp oss förbättra vår hemsidaVår hemsida håller på att göras om och vi söker dig som vill vara med och förbättra den. Under september månad planerar vi att genomföra användartester och du är hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse om du kan tänka dig att ställa upp.Alla som är med i våra tester får som tack för hjälpen biocheckar till ett värde av 200 kronor. Läs mer
  2008-09-01
 • Nyhetsbrev nr 6 2008
  Parkinsonläkemedlet Duodopa beviljas subvention, LFN beslutar nu även om tandvård, Abstral mot genombrottssmärta beviljas subvention, Förbrukningsartikeln Dermasilk ingår i högkostnadsskyddet, LFN byter namn till TLV, Hjälp oss förbättra vår hemsida
  Parkinsonläkemedlet Duodopa beviljas subventionSärläkemedlet Duodopa ingår nu i högkostnadsskyddet. Duodopa används för att behandla patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom. Läs merLFN beslutar nu även om tandvårdDen nya tandvårdsreformen från den 1 juli 2008 ger LFN utökat uppdrag. LFN ska besluta om referenspriser samt om högkostnadsskyddet för tandvård. Nu subventioneras tandvård med 6 miljarder per år vilket är dubbelt så mycket som tidigare. Läs merAbstral mot genombrottssmärta beviljas subventionLäkemedlet Abstral för behandling av genombrottssmärta ingår i högkostnadsskyddet från den 19 juni 2008. Läs merFörbrukningsartikeln Dermasilk ingår i högkostnadsskyddetDermasilk används vid behandling av böjveckseksem och subventioneras från och med den 7 juli 2008. Läs merLFN byter namn till TLVDen 1 september 2008 byter LFN namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Anledningen är LFN:s nya uppdrag att även besluta om referenspriser och högkostnadsskyddet för tandvård. Läs merHjälp oss förbättra vår hemsidaLFN ska lansera en ny hemsida i höst och söker dig som vill vara med och testa den innan den lanseras. Som tack för hjälpen får du biocheckar till ett värde av 200 kronor. Läs mer
  2008-07-02
 • Nyhetsbrev nr 5 2008
  Metvix in i högkostnadsskyddet, Möt LFN på mässan Vitalis, Tandvårdsfrågor till LFN, Bonviva nekas subvention av länsrätten
  Metvix in i högkostnadsskyddetLFN, har beslutat att Metvix ska ingå i högkostnadsskyddet. Krämen Metvix används för behandling av hudförändringar som hudcancer och förstadier till hudcancer. Läs meröppnas i nytt fönsterMöt LFN på mässan VitalisDen 26-28 maj ställer LFN ut på mässan Vitalis som belyser IT i vården. Möt oss på Svenska mässan i Göteborg. Vi driver på för att läkare ska få information om läkemedels subventionsstatus i journalsystemet, kunna följa LFN:s beslut och spara miljoner.Tandvårdsfrågor till LFNDen 1 juli 2008 börjar en ny tandvårdsreform att gälla med mål att det ska bli billigare att gå till tandläkaren. LFN har fått uppdraget att besluta om referenspriser för tandvårdsåtgärder och om vilka åtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Läs merBonviva nekas subvention av länsrättenLänsrätten avslår läkemedelsföretaget Roches överklagande av beslutet att inte låta läkemedlet Bonviva ingå i högkostnadsskyddet. Länsrätten går på samma linje som LFN. Läs mer
  2008-05-16
 • Nyhetsbrev nr 4 2008
  Cancerläkemedlet Tasigna beviljas subvention, Pariet mot magsår och halsbränna får inte subvention, Toviaz mot inkontinens beviljas subvention, Sänkta priser på läkemedelskopior sparade fem miljarder, LFN:s remissvar för Apoteksmarknadsutredningen
  Cancerläkemedlet Tasigna beviljas subventionLäkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att cancerläkemedlet Tasigna ska ingå i läkemedelsförmånen. Tasigna används för att behandla blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi. Läs meröppnas i nytt fönsterPariet mot magsår och halsbränna får inte subventionPariet ska inte ingå i läkemedelsförmånen enligt beslut av LFN. Det finns flera läkemedel inom högkostnadsskyddet som ger samma medicinska effekt till ett lägre pris. Läs merToviaz mot inkontinens beviljas subventionToviaz för behandling av trängningsinkontinens ingår i högkostnadsskyddet från och med den 16 april 2008. Behandling med Toviaz leder till lägre eller likvärdiga kostnader och likvärdig medicinsk effekt som de mest relevanta jämförelsealternativen. Läs merSänkta priser på läkemedelskopior sparade fem miljarderPriserna på läkemedelskopior fortsatte att falla under 2007. Sedan systemet med utbyte av likvärdiga läkemedel infördes på landets apotek har prisnivån för kopiorna halverats. Läs mer i LFN:s årsredovisningLFN:s remissvar för ApoteksmarknadsutredningenEtt nytt prissättningssystem på en omreglerad apoteksmarknad måste utgå från incitament för apoteken att tillhandahålla billiga läkemedel för kunden. Läs sammanfattning av LFN:s remissvar
  2008-04-23
 • Nyhetsbrev nr 3 2008
  HPV-vaccinet Cervarix får begränsad subvention, Viagra, Cialis och Levitra nekas subvention, Andapsin förlorar subvention efter dom i länsrätten, Avslag på subvention för Invega
  HPV-vaccinet Cervarix får begränsad subventionCervarix ingår sedan den 26 mars i högkostnadsskyddet för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Vaccinet är godkänt för att förhindra uppkomst av livmoderhalscancer och förstadier till livmoderhalscancer, orsakade av HPV 16 och 18. Läs merViagra, Cialis och Levitra nekas subventionErektionsläkemedlen Viagra, Cialis och Levitra kommer inte heller framöver att ingå i högkostnadsskyddet. Det meddelade Regeringsrätten i sin dom den 14 mars. Regeringsrätten delar LFN:s uppfattning att det finns andra läkemedel som är mer angelägna att subventionera. Läs merAndapsin förlorar subvention efter dom i länsrättenMagsyraläkemedlet Andapsin kommer inte längre att vara subventionerat från den 1 juni 2008. Läkemedlet skrivs ut för att förebygga och behandla magsår, men det finns andra läkemedel inom högkostnadsskyddet som är både billigare och ger en bättre behandlingseffekt. Länsrätten gick i sin dom på LFN:s linje att slopa subventionen för detta läkemedel. Läs merAvslag på subvention för InvegaInvega som är ett läkemedel för behandling av schizofreni har fått avslag för subvention. LFN bedömer att det finns ett alternativ, Risperdal, inom högkostnadsskyddet som ger likartad effekt till lägre pris. Läs mer
  2008-04-02
 • Nyhetsbrev nr 2 2008
  Granskning av blodtrycksläkemedel kan spara miljoner
  Granskning av blodtrycksläkemedel kan spara miljoner
  LFN har granskat alla läkemedel mot högt blodtryck. Tre förlorar sin subvention, 23 får begränsad subvention.
  Granskningen visar att samhället kan spara 400 miljoner kronor på läkemedel mot högt blodtryck utan att de som lider av högt blodtryck får en sämre läkemedelsbehandling. Läs mer

  2008-02-15
 • Nyhetsbrev nr 1 2008
  P-ringen Nuvaring får inte subvention, Ola Johansson från PRO ny i LFN:s brukarråd, Losec Medartuum förlorar subvention
  P-ringen Nuvaring får inte subventionPreventivmedlet Nuvaring är fyra gånger dyrare än det billigaste jämförbara p-pillret. Därför har LFN beslutat att p-ringen Nuvaring inte ska subventioneras och därmed inte räknas in i högkostnadsskyddet. Läs meröppnas i nytt fönsterOla Johansson från PRO ny i LFN:s brukarrådOla Johansson är ny medlem i LFN:s brukarråd. Han representerar Pensionärernas Riksorganisation, PRO, där han är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor.
  LFN:s brukarråd ska bidra med kunskaper och erfarenheter från dem som använder läkemedel och förbättra de beslutsunderlag som LFN tar fram inför beslut om subvention av ett läkemedel.
  Losec Medartuum förlorar subventionMagsyraläkemedlet Losec Medartuum kommer inte längre att vara subventionerat från den 1 maj 2008. Länsrätten går emot det överklagande som företaget Medartuum lämnat in efter LFN:s beslut att slopa subvention för läkemedlet. Läs meröppnas i nytt fönster
  2008-02-13
 • Nyhetsbrev nr 9 2007
  Begränsad subvention för Parkinsonplåster, Läkemedelsriksdagen 2008, Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkare.
  Begränsad subvention för ParkinsonplåsterLFN har beslutat att Neupro, ett plåster för behandling av Parkinsons sjukdom, ska ingå i högkostnadsskyddet. Subventionen är begränsad till Parkinsonpatienter som behöver denna typ av läkemedel och som inte kan ta tabletter. Läs meröppnas i nytt fönster.Läkemedelsriksdagen 2008Den 22 januari 2008 äger den andra Läkemedelsriksdagen rum i Stockholm. Den första riksdagen samlade runt 300 deltagare från alla sektorer med intresse för läkemedelsfrågor. Läkemedelsriksdagen ska vara ett årligt återkommande arrangemang med syfte att skapa ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Arrangörer är LFN, Läkemedelsverket, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen.Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkareDen 19-20 december 2007 anordnar LFN, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gemensamt en tvådagarskurs i hälsoekonomiska utvärderingar. Målgruppen är läkare oavsett specialitet samt andra beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som är intresserade av hälsoekonomisk utvärdering. Läs meröppnas i nytt fönster.
  2007-11-26
 • Nyhetsbrev nr 8 2007
  Experter utsedda till granskning av inkontinensläkemedel, Ingen subvention för vaccin mot magsjuka, Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkare, Sista inlämningsdag för prisändringar under 2008.
  Experter utsedda till granskning av inkontinensläkemedelLäkemedelsförmånsnämnden (LFN) har utsett fyra medicinska experter till granskningen av läkemedel mot inkontinens, prostatabesvär med mera. Läs meröppnas i nytt fönster.Ingen subvention för vaccin mot magsjukaLFN avslår ansökan om subvention för magsjukevaccinet Rotarix. LFN:s beslut baseras på att magsjuka orsakad av rotavirus ger kortvariga besvär och att kostnaden för vaccinet är hög. Läs meröppnas i nytt fönster.Kurs i hälsoekonomiska utvärderingar för läkareDen 19-20 december 2007 anordnar LFN, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gemensamt en tvådagarskurs i hälsoekonomiska utvärderingar. Målgruppen är läkare oavsett specialitet samt andra beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som är intresserade av hälsoekonomisk utvärdering. Läs meröppnas i nytt fönster.Sista inlämningsdag för prisändringar under 2008Nu finns det en ny lista med sista inlämningsdagar för prisförändringar under 2008.
  2007-11-15
 • Nyhetsbrev nr 7 2007
  Advagraf in i högkostnadsskyddet, Kolesterolsänkande läkemedel nekas subvention, Läkemedelsriksdagen 2008.
  Advagraf in i högkostnadsskyddetLäkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Advagraf ska ingå i högkostnadsskyddet. Advagraf används för att förhindra avstötning vid njur- och levertransplantation. Läs meröppnas i nytt fönster.Kolesterolsänkande läkemedel nekas subventionLFN avslår ansökan om subvention för det kolesterolsänkande läkemedlet Cholestagel. LFN bedömer att det finns billigare alternativ inom högkostnadsskyddet i dag. Läs meröppnas i nytt fönster.Läkemedelsriksdagen 2008Den 22 januari 2008 äger den andra Läkemedelsriksdagen rum i Stockholm. Den första riksdagen samlade runt 300 deltagare från alla sektorer med intresse för läkemedelsfrågor. Läkemedelsriksdagen ska vara ett årligt återkommande arrangemang med syfte att skapa ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Arrangörer är LFN, Läkemedelsverket, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen.
  2007-10-17
 • Nyhetsbrev nr 6 2007
  Hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet den 1 oktober, Nytt läkemedel mot smärta i högkostnadsskyddet, Subventionen för parkinsonläkemedel löper ut.
  Hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet den 1 oktoberFyra hostmediciner förlorar sin subvention den 1 oktober, däribland Mollipect. Det är en följd av LFN:s granskning av läkemedel mot astma, hosta och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läs mer häröppnas i nytt fönster.Nytt läkemedel mot smärta i högkostnadsskyddetLäkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Prialt ska ingå i högkostnadsskyddet. Prialt används för behandling av svår kronisk smärta hos patienter där andra smärtlindrande läkemedel inte hjälper. Läs mer häröppnas i nytt fönster.Subventionen för parkinsonläkemedel löper utDen tidsbegränsade subventionen för parkinsonläkemedlet Duodopa går ut den 1 september. Läkemedelsföretaget Solvay Pharma AB har inte visat att hälsovinsterna vid behandling med Duodopa motiverar det höga pris som det vill ta ut. Priset är sex gånger högre än för standardbehandlingen. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
  2007-09-24
 • Nyhetsbrev nr 5 2007
  Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddet.
  Flera hostmediciner försvinner ur högkostnadsskyddetLFN har beslutat att flera hostmediciner ska uteslutas ur högkostnadsskyddet eftersom det inte är rimligt att samhället ska subventionera läkemedel mot kortvariga och lindriga besvär. Svåra sjukdomar där behoven är stora ska prioriteras. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
  2007-05-22
 • Nyhetsbrev nr 4 2007
  LFN fortsätter granska läkemedel mot depression och höga blodfetter, Och inleder granskning av p-piller, Läkemedelskostnaderna ökade 2,4 procent.
  LFN fortsätter granska läkemedel mot depression och höga blodfetterI genomgången av läkemedelssortimentet har LFN beslutat att fortsätta granskningen i två grupper. Det är läkemedel mot depression respektive höga blodfetter. Det innebär att vi nu gör en mer omfattande utredning av dessa grupper för att sedan besluta om vilka läkemedel som får behålla sin subvention.Och inleder granskning av p-pillerLFN börjar genomgången av p-piller samt läkemedel mot klimakteriebesvär. Det innebär att LFN nu granskar totalt åtta grupper i genomgången av läkemedelssortimentet. Läs mer häröppnas i nytt fönster.Läkemedelskostnaderna ökade 2,4 procentLandstingens kostnader för läkemedelsförmånen uppgick till 4,9 miljarder kronor under årets första tre månader, en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande period förra året. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
  2007-05-02
 • Nyhetsbrev nr 3 2007
  Raptiva tillbaka i förmånen med begränsad subvention, Ökad kännedom om LFN bland läkare, Succé för första Läkemedelsriksdagen.
  Raptiva tillbaka i förmånen med begränsad subventionLFN har beslutat att psoriasisläkemedlet Raptiva från och med den 31 mars åter ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel, men endast för en begränsad grupp patienter. Läs mer häröppnas i nytt fönster.Ökad kännedom om LFN bland läkareÅtta av tio läkare känner till LFN enligt en ny undersökning från SCB. Undersökningen visar dessutom att varannan läkare anser att kvaliteten på LFN:s arbete är bra. En ökning jämfört med för två år sedan då en av tre läkare gjorde samma bedömning. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
  2007-04-04
 • Nyhetsbrev nr 2 2007
  Fortsatt subvention för Velcade, Läkemedlet Heparin ingår i förmånen igen, Begränsad subvention för allergivaccinet Grazax.
  Fortsatt subvention för VelcadeLFN beslutar att cancerläkemedlet Velcade även i fortsättningen ska ingå i förmånerna. Läkemedlet bedöms ha en bättre behandlingseffekt än jämförelsealternativet och används dessutom mot en mycket svår sjukdom. Läs mer häröppnas i nytt fönster.Läkemedlet Heparin ingår i förmånen igenLäkemedelsförmånsnämnden har beslutat att läkemedlet Heparin återigen ska ingå i läkemedelsförmånen. Heparin får därmed räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läs mer häröppnas i nytt fönster.Begränsad subvention för allergivaccinet GrazaxLäkemedelsförmånsnämnden har beslutat att allergivaccinet Grazax ska ingå i läkemedelsförmånen, men bara för en begränsad grupp patienter. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läs mer häröppnas i nytt fönster.
  2007-03-07
 • Nyhetsbrev nr 1 2007
  Diabetesläkemedlet Avaglim in i förmånen, LFN inleder granskning av läkemedel mot inkontinens.
  Diabetesläkemedlet Avaglim in i förmånenLäkemedelsförmånsnämnden har beslutat att läkemedlet Avaglim ska ingå i läkemedelsförmånen från och med den 26 januari 2007. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel. Läs mer här.LFN inleder granskning av läkemedel mot inkontinensI februari börjar LFN genomgången av läkemedel mot bland annat inkontinens och prostatabesvär. Det är en del av genomgången av läkemedelssortimentet där subventionerna granskas för cirka 2 000 receptbelagda läkemedel. Läs mer här.
  2007-02-09

Nyhetsbrev via RSS

Bild: internetlogga

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV