TLV logotyp

Du är här:

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 juni

VELCADE® 3,5 mg, pulver till injektionsvätska, lösning utträder ur förmånerna på företagets begäran. Det finns kvar parallelldistribuerade varor inom läkemedelsförmånerna.

Publicerad 10 maj 2019