TLV logotyp

Du är här:

Vetenskapliga råd läkemedel

Jan Brynhildsen
Obstetrik och gynekologi
Läkare med specialistkompetens i obstetrik & gynekologi. Professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping och institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Mats Eliasson
Internmedicin
Läkare med specialistkompetens i internmedicin och endokrinologi, överläkare, adjungerad professor, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Ioana Fogheanu
Stomiterapeut/sjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset

Lina Hallin
Stomivård
Sjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen, Halmstads Länssjukhus

Roger Henriksson
Onkologi
Läkare med specialistkompetens i onkologi, professor, överläkare, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholm samt Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Synnöve Lindemalm
Barnmedicin
Läkare med specialistkompetens i barnmedicin och klinisk farmakologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Ingela Lindh
Obstetrik och gynekologi
Sjuksköterska med vidareutbildning till barnmorska, medicine doktor, enhetschef för barnmorskemottagningar vid Närhälsan, Göteborg

Jesper Petersson
Neurologi
Läkare med specialistkompetens i neurologi, docent, överläkare, verksamhetschef, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Christina Schulz
Stomivård
Sjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping

Katarina Svensson
Stomivård
Sjuksköterska, stomiterapeut, Kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Senast uppdaterad 07 januari 2019