TLV logotyp

Du är här:

Nämnden för läkemedelsförmåner

Nämnden för läkemedelsförmåner består av en ordförande och sex ledamöter. Nämnden beslutar om pris och subvention av nya läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Staffan Bengtsson
Ordförande
Tidigare överintendent och statssekreterare


Margareta Berglund Rödén
Vice ordförande. Ersättare för Staffan Bengtsson
Överläkare Region Västernorrland


Martin Henriksson
Universitetslektor och docent Linköpings universitet


Inge Eriksson

Överläkare och ordförande i läkemedelskommittén i Västmanland


Gerd Lärfars
Docent och läkare i Region Stockholm samt ordförande i NT-rådet


Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande Funktionsrätt Sverige


Maria Strandberg
Hematolog och överläkare Region Västernorrland


Regeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Senast uppdaterad 21 oktober 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV