TLV logotyp

Du är här:

Avdelningen för värdebaserad prissättning

Avdelningen handlägger ansökningar från företag om läkemedel och förbrukningsartiklar ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet. Avdelningen omprövar även om varor som redan ingår i högkostnadsskyddet ska vara fortsatt subventionerade. Inom klinikläkemedels- och medicinteknikuppdraget görs hälsoekonomiska utvärderingar som stöd för landstingens inköpsbeslut. Avdelningen ansvarar även för utveckling av TLV:s landstingssamverkan och trepartsöverläggningar mellan företag, landsting och TLV.

För kontakt med Avdelningen för värdebaserad prissättning, se enhetschefer för Läkemedelsenhet 2 och 3 nedan.

Avdelningschef - Inger Erlandsson

Telefon: 08 568 420 73

Läkemedelsenhet 1

Enhetschef - Ann Einerth

Telefon: 08 580 075 19

Läkemedelsenhet 2

Enhetschef/biträdande avdelningschef - Jonathan Lind Martinsson

Telefon: 08 568 420 98

Läkemedelsenhet 3

Enhetschef/biträdande avdelningschef - Sophia Brodin

Telefon: 08 568 420 87

Enheten för medicinteknik

Enhetschef - Karin Melén

Telefon: 08 568 420 78

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV