TLV logotyp

Du är här:

Årsredovisning

Några milstolpar från 2018

Januari

  • EU-kommissionen lämnar förslag om en ny förordning gällande HTA om ökat samarbete mellan medlemsländerna för utvärdering av klinisk effekt av läkemedel och medicinteknik.

Februari

  • TLV återrapporterar om utfallet efter utdelade glesbygdsbidrag för apotek, för verksamhetsåret 2016. Uppföljningen visar att nästan samtliga apotek fortfarande finns kvar sedan bidraget infördes

Mars

  • TLV återrapporterar om utfallet för de slutliga återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan landsting och läkemedelsföretag för 2017.
  • Samarbetet kring gemensamma HTA-utvärderingar mellan läkemedelsverken i Finland och Norge samt TLV i Sverige, FINOSE, lanseras under ett internationellt möte organiserat av TLV.

Maj

  • TLV stärker sitt engagemang inom, EUnetHTA, det europeiska samarbetet för hälsoekonomi. TLV:s chefsfarmaceut blir vald till ordförande i EUnetHTA:s styrelse.

Juni

  • En ny rättsenhet inrättas på TLV. Den ansvarar för utveckling, stöd och samordning av kvalificerade juridiska frågor och för vissa myndighetsövergripande juridiska frågor.
  • Uppdraget om en prisjämförelsetjänst för tandvård återrapporteras. Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheterna för allmänheten att få en uppfattning om tandvårdens priser och möjliggöra prisjämförelser.
  • TLV återrapporterar uppdraget att löpande följa upp kostnadsutvecklingen för öppenvårdsläkemedel. Under de kommande åren kommer sannolikt de faktorer som ökar kostnaderna för läkemedel att vara starkare än de kostnadsdämpande faktorerna.
  • Återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan landstingen och läkemedelsföretag för 2018 beräknas i TLV:s progos till regeringen uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor.

Publicerad 25 februari 2019
Uppdaterad 25 februari 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV