TLV logotyp

Du är här:

Vi erbjuder

TLV är en arbetsplats där du arbetar med kollegor med hög kompetens och ett stort samhällsengagemang. Vi vill att våra medarbetare ska få goda möjligheter att utvecklas och ta ansvar.Vi utvecklar tekniskt stöd för att skapa en mobil, flexibel arbetsplats.

Vårt kontor ligger centralt i Stockholm.

Introduktion och utveckling

Vi är måna om att du som arbetar här ska få en bra start. Därför erbjuder vi dig ett introduktionsprogram och en handledare som är ditt stöd under den första tiden.

Alla medarbetare har medarbetarsamtal med sin chef vid minst ett tillfälle per år med återkommande avstämningar. Vid samtalen får du återkoppling på ditt arbete, ni diskuterar din arbetssituation och planerar arbetet framåt och din utveckling utifrån verksamhetens mål.

Flexibel arbetstid

Vi tillämpar flexibel arbetstid vilket innebär att du har möjlighet att anpassa din arbetstid efter dina behov och förutsättningar i den mån verksamheten tillåter. Tanken är att erbjuda möjlighet till balans mellan arbetsliv och privatliv.

Individuell lönesättning

Vi tillämpar individuell lönesättning. Varje medarbetare har ett årligt lönesättande samtal med sin chef där utgångspunkten för dialogen är TLV:s lönekriterier.

Enskilda överenskommelser som löneväxling

På TLV finns möjlighet att ingå i så kallade enskilda överenskommelser. Det innebär att du till exempel kan avstå lön eller semesterdagar för löpande avsättning till pension, avstå lön för extra semesterdagar eller avstå semesterdagar för högre lön. Vi erbjuder fler varianter på enskilda överenskommelser.

Föräldraskap

TLV lämnar ett föräldrapenningtillägg så att du tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan får 90 procent av din lön under 360 dagar.

Du kan arbeta deltid fram tills barnet fyllt tolv år. Om du är hemma med sjukt barn betalar TLV en kompletterande ersättning för en del av ditt lönebortfall.

Semester

Som statligt anställd har du mellan 28-35 semesterdagar per år. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har.

  • Upp till 29 år har du 28 betalda semesterdagar
  • Från 30 år har du 31 semesterdagar
  • Från 40 år har du 35 semesterdagar

Friskvård och hälsa

Trivsel och god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag om max 2.500 kronor per år och ger alla möjlighet att motionera på arbetstid en timme i veckan. Du får ersättning för behandling hos naprapat eller kiropraktor med 200 kronor per behandling.

Vi subventionerar även kostnader för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande statliga avtal.

Försäkringar och pension

Som statligt anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal (PA 16) med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivsförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Mer om förmåner och villkor

Läs mer om förmåner och villkor för statsanställda på Arbetsgivarverkets webbplats, se länk till höger.

Senast uppdaterad 21 oktober 2019