TLV logotyp

Du är här:

Frågor och svar om TLV och vår verksamhet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

Vad har TLV för uppdrag?
Vi beslutar vilka läkemedel, förbrukningsartiklar och vilken tandvård som ska subventioneras med statliga medel och ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel samt högkostnadsskyddet för tandvård.

Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel på apotek samt bedriver tillsyn.

Vad innebär högkostnadsskyddet för läkemedel?
Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i höstkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det vill säga staten betalar en del av kostnaden.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige eller är anställd här. Likaså gäller det även för personer från EES-området och vissa andra länder när de vistas i Sverige.

Hur fungerar högkostnadsskyddet för läkemedel för mig som patient?
Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Hur kan man få information om TLV:s beslut om läkemedel, tandvård och apotek?
Prenumerera på våra nyhetsutskick. Här på vår webbplats, under Press/Prenumerationer hittar du en länk till anmälan. Här på webbplatsen hittar du även våra beslut under rubriken Beslut eller i vår databas. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

På vilka grunder fattar ni beslut?
När vi fattar beslut om läkemedel eller förbrukningsartiklar bedömer vi vilken nytta läkemedlet/förbrukningsartikeln ger i relation till kostnaden.

Vi tar hänsyn till den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen. De som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.

Vi tar också hänsyn till människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera alla människors lika värde.

På liknande grunder fattar vi beslut om reglerna för subvention av tandvård. Tandvårdsbehandlingens kvalitet och hållbarhet vägs mot kostnaden.

Ska läkemedel få kosta olika mycket för olika sjukdomar?
Om ett läkemedel har stora, positiva effekter på människors hälsa får det kosta mer än en behandling som inte ger lika bra resultat. Ett läkemedel mot en livshotande sjukdom ska få mer av samhällets resurser än ett läkemedel som lindrar eller skjuter upp ett sjukdomsförlopp.

Är det rimligt att subventionera läkemedel som används för lindriga sjukdomar?
Vi vill ha råd att subventionera nya effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar - då måste vi säga nej till andra som är avsedda för lindrigare sjukdomar. Det innebär att vi måste prioritera de allvarligaste sjukdoarna.

Publicerad 11 oktober 2017
Uppdaterad 07 februari 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV