TLV logotyp

Så beslutar vi

Vi beslutar om vilka förbrukningsartiklar som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet. Vi fastställer även priset. När vi avgör ett ärende utgår vi bland annat från förbrukningsartikelns medicinska och hälsoekonomiska värde.

Så fastställer vi priset

Företaget lämnar in en ansökan. Vi bedömer sedan den utifrån de regler som finns för att fastställa ett pris.

Avser ansökan en förbrukningsartikel med ny basfunktion får landstingens läkemedelsförmånsgrupp överlägga med oss innan vi beslutar om priset.

Förutom beslut om subvention och pris av nya förbrukningsartiklar bestämmer vi om:

  • förbrukningsartiklar med befintlig basfunktion
  • prishöjningar och prissänkningar
  • utträde ur förmånssystemet

Om det är en förbrukningsartikel med ny basfunktion fattar vår nämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, beslutet. I övriga fall fattar vår generaldirektör beslutet. Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad 20 juli 2018

Vi väger nyttan mot kostnaden

När vi beslutar om en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet tar vi hänsyn till vilken nytta en förbrukningsartikel gör i förhållande till andra, befintliga alternativ inom förmånssystemet.

Vi väger sedan nyttan mot hur mycket subventionen kommer att kosta för att avgöra om subventionen är kostnadseffektiv eller inte.

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV