TLV logotyp

Du är här:

Omprövningar av förbrukningsartiklar

Vi omprövar löpande subventionen för förbrukningsartiklar för att se om de är kostnadseffektiva och i övrigt uppfyller villkoren för att kunna kvarstå inom förmånssystemet.

Senast uppdaterad 20 juli 2018