TLV logotyp

Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2017

Nationell samordning av medicinteknik behövs för att skapa förutsättningar för jämlik vård och ge patienter tidig tillgång till ny och innovativ medicinteknik.

Sedan 2012 har TLV haft i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, det så kallade medicinteknikuppdraget. TLV föreslår att uppdraget blir permanent, då det behövs långsiktiga spelregler för landsting, företag och TLV i samarbetet för ordnat införande av medicintekniska produkter. Ett ordnat införande av medicinteknik ger förutsättningar för en mer jämlik vård för alla patienter.

Varje år köper landsting och kommuner medicintekniska produkter för minst 22 miljarder kronor. Genom TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar inom medicinteknikområdet ges landstingen bättre beslutsunderlag och förutsättningar att bedriva en jämlik vård till en rimlig kostnad för den nytta produkterna ger.

TLV har under året kunnat konstatera att samverkansmodellen för ordnat införande av läkemedel även kan användas vid ett ordnat införande av medicintekniska produkter. Inom ramen för samverkansmodellen har TLV publicerat två hälsoekonomiska utvärderingar som lämnats till det landstingsgemensamma rådet för nya terapier (NT-rådet). I den här regeringsrapporten beskrivs vilka medicintekniska produkter TLV har utrett under året samt hur TLV vidareutvecklat samverkan med landstingen och företagen.

Publicerad 18 december 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV