TLV logotyp

Du är här:

TLV:s fördjupade samverkan

Det finns ett antal utmaningar som kräver utvecklad samverkan med andra aktörer. För att hantera en del av dessa utmaningar är ett fördjupat samarbete med landsting, läkemedelsföretag, patienter och andra myndigheter angeläget för TLV. Därför pågår ett flertal samverkansinitiativ som tillsammans bildar en helhet.

För mer information om de utmaningar som kräver ökad samverkan och pågående aktiviteter, klicka på länken Samverkansaktiviteter i menyn till vänster.

I vissa ärenden kan det finnas utmaningar i bedömningen, exempelvis avseende att begränsa till rätt patientgrupp, säkerställa jämlik vård eller säkerställa kostnadseffektiv användning. Trepartsöverläggningar syftar bland annat till att hantera dessa utmaningar och innebär att TLV, landstingen och läkemedelsföretaget för en gemensam dialog kring ett ärende.

Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om trepartsöverläggningar.

Senast uppdaterad 18 januari 2018