TLV logotyp

Du är här:

TLV:s fördjupade samverkan

Det finns ett antal utmaningar som kräver utvecklad samverkan med andra aktörer. För att hantera en del av dessa utmaningar är ett fördjupat samarbete med landsting, läkemedelsföretag, patienter och andra myndigheter angeläget för TLV. Därför pågår ett flertal samverkansinitiativ som tillsammans bildar en helhet.

För mer information om de utmaningar som kräver ökad samverkan och pågående aktiviteter, klicka på länken Samverkansaktiviteter i menyn till vänster.

I vissa ärenden kan det finnas utmaningar i bedömningen, exempelvis avseende att begränsa till rätt patientgrupp, säkerställa jämlik vård eller säkerställa kostnadseffektiv användning. Trepartsöverläggningar syftar bland annat till att hantera dessa utmaningar och innebär att TLV, landstingen och läkemedelsföretaget för en gemensam dialog kring ett ärende.

Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om trepartsöverläggningar.

Senast uppdaterad 18 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV