TLV logotyp

Du är här:

Subventionerade läkemedel

Du hittar snabbt och enkelt information om ett läkemedel är subventionerat och omfattas av högkostnadsskyddet i vår databas, bland våra beslutsdokument eller i Fass.se.

Vår pris- och beslutsdatabas

I vår pris- och beslutsdatabas hittar du priser och information om läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Informationen i databasen är baserad på de beslut vi fattar. I prisdatabasen finns endast de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I beslutsdatabasen finns även de läkemedel som ingått i förmånerna tidigare, men som inte gör det längre.  

Beslut med motivering

I våra beslutsdokument står det om läkemedlet har beviljats generell subvention, har begränsad subvention eller särskilda villkor. Du får dessutom information om utredningen som gjorts och motiveringen till beslutet.

Ett bra sätt att hålla dig uppdaterad om våra beslut är att prenumerera på besluten eller vårt nyhetsbrev. Se länk i högermarginalen.

Om subvention på andra ställen

Fass.se anger om läkemedlet ingår i läkemedelsförmånerna och om det finns någon begränsning i subventionen.

Senast uppdaterad 03 juni 2019

Sök läkemedel

I vår databas hittar du priser på läkemedel, får information om begränsningar, beslutshistorik och dylikt. Databasen innehåller de läkemedel vi har beslutat om och som omfattas av högkostnadsskyddet.

Sök i databasen