TLV logotyp

Du är här:

Olika typer av subvention

I huvudsak finns det två typer för subvention av läkemedel, generell eller begränsad subvention.

Generell subvention

Generell subvention har ett läkemedel som subventioneras för hela sitt godkända användningsområde.

Begränsningar och särskilda villkor

Ett läkemedel kan ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedlet har då så kallad begränsad subvention.

Vi kan även ställa särskilda villkor för ett läkemedelsbeslut. Exempel på villkor är att företaget efter en tid ska redogöra för hur läkemedlet används i vården eller att det i marknadsföringen för läkemedlet ska framgå på vilket sätt subventionen är begränsad.

Därför får ett läkemedel begränsad subvention

Det finns flera anledningar till att ett läkemedel får begränsad subvention. En anledning kan vara att användningen av ett läkemedel är kostnadseffektiv endast för en begränsad, lätt urskiljbar grupp patienter.

Det kan också vara så att läkemedlet har flera användningsområden och att användningen är kostnadseffektiv endast för ett av dessa eller att vissa patienter saknar behandlingsalternativ för att de inte kan ta ett visst läkemedel eller en viss form av läkemedel.

Du hittar information om vilka läkemedel som har begränsad subvention i vår databas eller på Fass.se. Följ länkarna till höger.

Tillfällig subvention

Om företaget ansöker har TLV möjlighet att för vissa nyligen godkända läkemedel besluta om att de kan ingå i högkostnadsskyddet om det tidigare har sålts som licensläkemedel eller ersätter ett licensläkemedel. Subventionen är tillfällig och kan upphöra med kort varsel.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV