TLV logotyp

TLV har beslutat att ompröva subventionen för Xeljanz

När TLV fattade beslut om att Xeljanz skulle ingå i högkostnadsskyddet motiverades detta med att kostnaden för användning var lägre än jämförelsealternativet TNF-hämmare. Sedan dess har kostnaden för TNF-hämmare sjunkit vilket innebär att kostnaden för användning av Xeljanz idag är högre än för de flesta TNF-hämmare. TLV finner därför skäl att ompröva beslutet i syfte att utreda om det finns behov av att begränsa subventionen för Xeljanz.

  • Xeljanz (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av reumatoid artrit, ulcerös kolit och psoriasisartrit.
  • Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna.
  • Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där inflammationen är lokaliserad till tarmslemhinnan.
  • Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som har ett visst samband med psoriasis. Smärta från lederna är vanligt.
    Tofacitinib som är den aktiva substansen i Xeljanz hämmar de så kallade januskinaserna JAK1, JAK2 och JAK3 vilket leder till minskad inflammation.

Produktnamn

Form

Styrka

Företag

ATC kod

Xeljanz

Depottablett

11 mg

Pfizer Innovations AB

L04AA29

Xeljanz

Filmdragerad tablett

10 mg

Pfizer AB

L04AA29

Xeljanz

Filmdragerad tablett

10 mg

Medartuum AB

L04AA29

Xeljanz

Filmdragerad tablett

5 mg

Pfizer AB

L04AA29

Xeljanz

Filmdragerad tablett

5 mg

Paranova Läkemedel AB

L04AA29

Xeljanz

Filmdragerad tablett

5 mg

Orifarm AB

L04AA29

Publicerad 14 januari 2020