TLV logotyp

Du är här:

Pågående omprövningar av läkemedel

Vi granskar just nu ett antal läkemedel för att avgöra om de ska fortsätta ingå i högkostnadsskyddet eller inte.

Nedan hittar du information om vilka omprövningar som pågår. Du hittar även information om vilka specifika läkemedel som granskas och vilka medarbetare som ingår i projektgrupperna.

Till höger under relaterad information finns övergripande tidplaner för alla pågående omprövningar samt en totallista över samtliga produkter som ingår i en omprövning. Tidplanerna och produktlistan uppdateras löpande.

Pågående omprövningar av läkemedel:

  • Omprövning av Cabometyx 
    TLV har beslutat att starta en omprövning av subventionen av Cabometyx som används vid behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer. Sedan TLV:s senaste utvärdering av Cabometyx år 2018 har produkten fått en ny indikation godkänd för behandling av avancerad njurcancer (Renal Cell Carincoma, RCC) hos behandlingsnaiva vuxna med intermediär eller dålig prognos. Tidigare har TLV utvärderat behandling med Cabometyx i andra linjen.
    De produkter och förpackningar som ingår i omprövningen framgår av följande tabell.
    2018-11-08

Senast uppdaterad 12 november 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV