TLV logotyp

Generell subvention för ARB-läkemedel med generisk konkurrens

Från och med 1 september 2016 kommer ARB-läkemedel med generisk konkurrens inom högkostnadsskyddet att ha generell subvention.

ARB-läkemedel används huvudsakligen mot högt blodtryck och hjärtsvikt. Sedan en omprövning 2008 har dessa läkemedel haft begränsad subvention. Begränsning berodde på den stora prisskillnad som rådde 2008 mellan de patentskyddade ARB-läkemedelen och läkemedelsgruppen ACE-hämmare där det rådde generisk konkurrens, det vill säga att flera tillverkare priskonkurrerade.

2011 beslutade TLV att ta bort begränsningen för ARB-läkemedel som innehåller den aktiva substansen losartan, då priskonkurrens hade uppstått i samband med generisk konkurrens. Idag råder generisk konkurrens för fler ARB-läkemedel, vilka inkluderats i omprövningen.
Följande substanser inkluderades i omprövningen:

  • Irbesartan
  • Irbesartan + hydroklortiazid
  • Kandesartan
  • Kandesartan + hydroklortiazid
  • Telmisartan
  • Telmisartan + hydroklortiazid
  • Valsartan
  • Valsartan + hydroklortiazid

Tidigare var priset för läkemedel som innehåller någon av substanserna ovan avsevärt högre än priset för ACE-hämmare. Idag ligger flertalet ARB-läkemedel och ACE-hämmare på samma prisnivå. Eftersom ARB-läkemedel har minst lika god medicinsk effekt, sett till sänkning av blodtrycket, har TLV beslutat att ta bort begränsningen i subvention samtliga substanser ovan. Nu kan patienter få dessa läkemedel subventionerat utan att först ha provat så kallade ACE-hämmare.

ARB-läkemedel med generisk konkurrens inom förmånerna kommer därför att ha generell subvention från och med 1 september.

Publicerad 29 juni 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV