TLV logotyp

Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention

Här presenterar vi resultatet från vår granskning av triptanläkemedel som används mot migrän. Granskningen visar att det är mest kostnadseffektivt att inleda behandling mot migrän med generiskt sumatriptan i tablettform.

Granskningen visar även att det inte går att förutsäga vilket triptanläkemedel som är bäst lämpat i det enskilda fallet. Därför behövs ett brett sortiment triptanläkemedel i högkostnadsskyddet.

Sumatriptan får fortsatt generell subvention. Samtliga substanser utom sumatriptan kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet men med begränsning. Andra triptanläkemedel ska endast skrivas ut när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt. Dyra läkemedel ska inte subventioneras som förstahandsalternativ när det finns läkemedel med likartad effekt till lägre pris.

Vi har också beslutat att Imigran Novum ska uteslutas ur högkostnadsskyddet. Imigran Novum innehåller verksamma substansen sumatriptan. Generiskt sumatriptan kostar cirka en tiondel jämfört med Imigran Novum. Dyra läkemedel ska inte subventioneras om det finns alternativ med samma innehåll till avsevärt lägre pris.

Beslutet att utesluta Imigran Novum kommer att frigöra 15 miljoner kronor per år, det är skattepengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010.

Publicerad 06 juli 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV