TLV logotyp

Du är här:

Läkemedelsmarknaden

Läkemedel omsätter närmare 7 200 miljarder kronor globalt. USA dominerar världsmarknaden med cirka 49 procent och Europa utgör cirka 22 procent. Afrika, Asien och Australien utgör tillsammans drygt 16 procent, Japan utgör drygt åtta procent av världsmarknaden och Latinamerika drygt fyra procent av världsmarknaden. Under år 2018 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 47,7 miljarder vilket är en tillväxt med 9 procent jämfört med 2017. Återbäring från sidoöverenskommelser är inte inkluderade i dessa siffror.

I Sverige såldes 205 miljoner läkemedelsförpackningar under 2018. Cirka 50 procent av dessa förpackningar är receptbelagda läkemedel och cirka 44 procent är receptfria läkemedel.

Den svenska läkemedelsmarknaden

Under 2018 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 47,7 miljarder kronor. Återbäring från läkemedelstillverkarna är exkluderade i dessa siffror. Kostnaden fördelades enligt följande:

Klicka på bilden för att förstora den.

 

 

 

 

 

 

 

  • Läkemedel för slutenvården, så kallade rekvisitionsläkemedel, upphandlas av regionerna och finansieras via landstingsskatten och genom generellt statsbidrag. Rekvisitionsläkemedel utgör cirka 19 procent av totalmarknaden.
  • Läkemedel inom förmånen utgjorde år 2018 cirka knappt 62 procent av totalmarknaden och omsatte 29,4 miljarder kronor. Av denna del stod patienten för 5,8 miljarder via egenavgifter. Resten finansieras av regionerna som får statsbidrag avsett för detta.
  • För läkemedel på recept utanför förmånerna gäller fri prissättning. Kostnaden räknas inte in i patientens högkostnadsskydd. Majoriteten av kostnaden utgörs av smittskyddsläkemedel, vilket regionerna betalar för. För de läkemedel som inte regionerna finansierar, betalar patienten hela kostnaden själv. Läkemedel utanför förmånerna utgör cirka 9 procent av totalmarknaden.
  • Receptfria läkemedel som säljs på apotek och i detaljhandel finansieras av patienten. Dessa läkemedel utgör cirka 10 procent av totalmarknaden.

Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Danmark, Sverige och Nederländerna utgör den grupp av länder som har lägre prisnivå i detta segment jämfört med övriga analyserade länder. För läkemedel utan konkurrens ligger Sverige i nivå med övriga länder. Detta visar de internationella prisjämförelser som TLV gjort sedan 2014. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården. Prisnivån i Sverige jämförs för årets första kvartal med 19 andra europeiska länder. Läs mer om de internationella prisjämförelserna.

Senast uppdaterad 09 december 2019