TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Kyprolis (karfilzomib) i kombination med lenalidomid och dexametason vid behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling
  • Tecentriq (atezolizumab) som första linjens behandling vid småcellig lungcancer
  • Libtayo (cemiplimab) vid kutan skivepitelcancer
  • Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta som första linjens behandling av njurcancer
  • Kadcyla (trastuzumab emtansin) som adjuvant behandling vid bröstcancerKeytruda (pembrolizumab) som första linjens behandling av huvud-halscancer
  • Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Inlyta som första linjens behandling av njurcancer
  • Vimizim (elosulfas alfa) vid behandling av mukopolysackaridos typ IVA (Morquio A-syndrom, MPS IVA)
  • Zynteglo (LentiGlobin BB305) som första linjens behandling vid beta-thalasemia major
  • Keytruda (pembrolizumab) vid första linjens behandling av huvud-halscancer

Senast uppdaterad 04 december 2019