TLV logotyp

Du är här:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av regionerna.

  • Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta som första linjens behandling av njurcancer
  • Kadcyla (trastuzumab emtansin) som adjuvant behandling vid bröstcancer
  • Keytruda (pembrolizumab) som första linjens behandling av huvud-halscancer
  • Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Inlyta som första linjens behandling av njurcancer
  • Vimizim (elosulfas alfa) vid behandling av mukopolysackaridos typ IVA (Morquio A-syndrom, MPS IVA)
  • Zynteglo (LentiGlobin BB305) som första linjens behandling vid beta-thalasemia major
  • Keytruda (pembrolizumab) vid första linjens behandling av huvud-halscancer
  • Spravato (esketamin) vid behandlingsresistent depression

Senast uppdaterad 23 januari 2020