TLV logotyp

Du är här:

Om klinikläkemedelsuppdraget

NT-rådet (tidigare NLT-gruppen) initierar vilka läkemedel som ska utvärderas i klinikläkemedelsuppdraget och TLV tar fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för dessa. NT-rådet värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till regionerna.

Syftet med de hälsoekonomiska bedömningarna är att bidra till:

  • bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av läkemedel
  • större öppenhet kring läkemedels kostnadseffektivitet och priser
  • bättre utnyttjande av existerande resurser för kunskapsvärdering genom att bedömningarna görs av en nationell myndighet och inte av alla huvudmännen
  • en mer kunskapsstyrd och likvärdig läkemedelsanvändning i hela landet
  • långsiktiga kulturförändringar kring synen på hälsoekonomisk information samt öppna jämförelser av terapival

Inom uppdraget fattar vi inte några beslut om läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att NT-rådet ska få ett bättre underlag för sina rekommendationer och att regionerna ska kunna fatta bättre beslut.

I samverkan med andra aktörer

Klinikläkemedelsuppdraget kräver samverkan mellan flera olika aktörer och en stor del av vårt arbete består därför av processutveckling. Förutom NT-rådet samverkar vi kontinuerligt även med Socialdepartementet, läkemedelsföretagen, Lif, experter, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU.

Presentation av kunskapsunderlag

Vår hälsoekonomiska bedömning sammanfattas i ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som skickas till NT-rådet och företaget för att därefter publiceras på www.tlv.selänk till annan webbplats. NT-rådet kan ge rekommendationer till regionerna baserat på bland annat det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget.

Senast uppdaterad 20 augusti 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV