TLV logotyp

Du är här:

Rådgivning för företag

När du ansöker om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna efterfrågar vi underlag i form av kliniska studier och hälsoekonomiska analyser. Vill du veta mer om vilka krav vi ställer på det vetenskapliga underlaget finns det möjlighet att kontakta oss via telefon eller e-post.

När du skickat in en ansökan om pris och subvention kan det vara så att ni eller vi har frågor av en sådan art att ett möte är befogat. Tillsammans med representanter från ert företag och från oss träffas vi i våra lokaler och pratar om de frågetecken som finns.

TLV är restriktiva med att acceptera möten med företag utan att det finns en ansökan att mötas kring. Ställ gärna frågor via post eller e-post så svarar vi utifrån bästa kunskap och förmåga inom rimlig tid.

Rådgivning med både TLV och Läkemedelsverket

Tillsammans med Läkemedelsverket kan vi även erbjuda gemensamma vetenskapliga rådgivningsmöten för läkemedelsföretag. I och med detta har du möjlighet att få svar på vilken information båda myndigheter efterfrågar.

De gemensamma mötena äger rum hos Läkemedelverket och är ett komplement till de ordinarie diskussioner som du kan få hos respektive myndighet.

Vill du boka gemensam vetenskaplig rådgivning med TLV och Läkemedelsverket fyller du i blanketten som finns på Läkemedelsverkets webbplats, se länk till höger.

På Läkemedelverkets webbplats hittar du även mer information om projektet och hur du går tillväga.

Senast uppdaterad 31 oktober 2017

Kontakt gemensam rådgivning

Har du frågor om den gemensamma rådgivningen, kontakta Pia Victor på Läkemedelsverket, telefon 018-172 685.