TLV logotyp

Adalat Oros ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Adalat Oros (nifedipin) för behandling av högt blodtryck och stabil kärlkramp ingår i högkostnadsskyddet för en begränsad grupp patienter från och med den 22 februari 2019. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för behandling av gravida patienter med högt blodtryck.

Adalat Oros är depottabletter, det vill säga långtidsverkande tabletter, som används vid behandling av högt blodtryck och stabil kärlkramp.

Högt blodtryck är den enskilt största behandlingsbara faktorn för att förebygga hjärtkärlkomplikationer. Vid graviditet är högt blodtryck en av de vanligaste komplikationerna, vilket medför risker för både moder och foster. Företaget har inte kommit in med underlag för andra användningsområden utöver högt blodtryck hos gravida.

Det mest relevanta jämförelsealternativet i detta fall är Adalat, tabletter, som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Adalat Oros innehåller samma aktiva ämne som Adalat, men är depottabletter istället för tabletter. Adalat Oros och Adalat bedöms ha jämförbar effekt och säkerhet, men Adalat Oros har en mer långverkande effekt än Adalat och tas en gång per dag.

Kostnaden för att behandla med Adalat Oros är lägre än för Adalat.

TLV beslutar att Adalat Oros ska subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida.

Beslutet gäller från och med den 22 februari 2019.

Publicerad 07 mars 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV