TLV logotyp

Kammarrätten avslår överklagande om Lancets Flat

Kammarrätten i Stockholm har avslagit NordicInfuCare AB:s överklagande beträffande vårt beslut att inte låta Lancets Flat 28G platt fattning ingå i läkemedelsförmånerna.

Lancets Flat är en lansett som används av diabetiker för blodprovstagning.

Vi beslutade den 1 februari 2012 att avslå företagets ansökan om att Lancets Flat skulle få ingå i förmånssystemet. Skälet var att priset som företaget begärde inte stod i proportion till nyttan av produkten.

NordicInfu Care AB, som står bakom produkten, överklagade vårt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, som avslog överklagandet den 12 oktober 2012. Företaget överklagade då till nästa instans, Kammarrätten i Stockholm, som den 18 juni 2013 har avslagit överklagandet.

Publicerad 24 juli 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV