TLV logotyp

Du är här:

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63). 

Nya grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

Januari

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

20 mg, 30 mg, 40 mg och 60 mg (Grupp D)

Januari

Posakonazol

Enterotablett

100 mg

December

Levodopa/Karbidopa

Tablett

50 mg (levodopa)/
12,5 mg (karbidopa)

December

Levodopa/Karbidopa

Tablett

100 mg (levodopa)/
25 mg (karbidopa)

December

Oktreotid

Pulver och vätska till injektionsvätska

10 mg, 20 mg och 30 mg

December

Dronedaron

Tablett

400 mg

December

Hydromorfon

Injektions-/infusionsvätska

10 mg/ml, 20 mg/ml och 50 mg/ml

November

Kolekalciferol

Kapsel, mjuk

800 IE

November

Dasatinib

Tablett

80 mg

November

Rivastigmin

Depotplåster

13,3 mg/24 timmar

Oktober

Metenaminhippurat

Tablett

1 g

Oktober

Vinorelbin

Kapsel

20 mg, 30 mg och 80 mg

Oktober

Lopinavir + Ritonavir

Tablett

200 mg/50 mg

Augusti

Imikvimod

Kräm

50 mg/g

Juli

Amlodipin/Valsartan

Tablett

5 mg/ 80 mg

Juli

Febuxostat

Tablett

80 mg + 120 mg


Borttagna grupper


Månad

Substans

Form

Styrka

December

Oktreotid

Pulver och vätska till injektionsvätska

10mg, 20 mg och 30 mg

November

Norgestimat + etinylestradiol

Tablett


250 mikrogram/
35 mikrogram

November

Oxazepam

Tablett

5 mg, 10 mg och 15 mg

September

Cyproteron

Tablett

50 mg

Augusti

Amiodaron

Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

50 mg/ml

Senast uppdaterad 10 december 2019

Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera härlänk till annan webbplats