TLV logotyp

Du är här:

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:10 för mer information.

Nya grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

December

Naratriptan

Tablett

2,5 mg

December

Alprazolam

Tablett

2 mg

November

Merkaptopurin

Tablett

50 mg

November

Kolekalciferol

Orala droppar, lösning

800 IE/droppe

Oktober

Kolestyramin

Pulver till oral suspension, dospåse

4 g

November

Darunavir

Tablett

600 mg

November

Darunavir

Tablett

800 mg

November

Fenoximetylpenicillin

Granulat till oral suspension (frukt)

50mg/ml

Oktober

Metadon

Tablett

10 mg

Oktober

Metadon

Tablett

5 mg

Oktober

Ritonavir

Filmdragerad tablett

100 mg

September

Alimemazin

Orala droppar

40 mg/ml

Augusti

Fulvestrant

Injektionsvätska, förfylld spruta

250 mg

Juli

Flutikasonpropionat+ Salmeterol

Inhalationspulver, avdelad dos

50 µg + 100 µg/dos

Juli

Flutikasonpropionat+ Salmeterol

Inhalationspulver, avdelad dos

50 µg + 250 µg/dos

Juli

Flutikasonpropionat+ Salmeterol

Inhalationspulver, avdelad dos

50 µg + 500 µg/dos

Juli

Metadon

Tablett

20 mg

Juli

Paliperidon

Depottablett

3 mg, 6 mg och 9 mg

Juli

Pramipexol

Tablett

0,18 mg (Grupp A) och 0,35 mg (Grupp A)

Juni

Kalcipotriol+Betametson

Salva

50 mikrogram/g + 0,5 mg/g

Juni

Lamivudin + zidovudin

Tablett

150 mg /300 mg

 

 

Borttagna grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

November

Selegelin

Tablett

5 mg

November

Selegelin

Tablett

10 mg

November

Amoxicillin

Dispergerbar tablett

750 mg

November

Fulvestrant

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

250mg

Oktober

Paracetamol

Brustablett

500 mg

Oktober

Risperidon

Munsönderfallande tablett

1 mg

Oktober

Risperidon

Munsönderfallande tablett

2 mg

Oktober

Kolestyramin

Pulver till oral suspension, dospåse

4 g, sockerfri

Augusti

Oxikodon

Injektions-/infusionsvätska

10 mg/ml

juli

Dorzolamid

Ögondroppar, lösning

20 mg/ml

Juni

Glukos

Infusionsvätska

100 mg/ml

Juni

Glukos

Infusionsvätska

200mg/ml

Juni

Natriumklorid

Koncentrat till infusionsvätska 

4 mmol/ml

Mars

Cefadroxil

Pulver till oral suspension

100 mg/ml

Mars

Flutamid

Tablett

250 mg

Mars

Kabergolin

Tablett

1 mg

Februari

Gemfibrozil

Tablett

600mg

Februari

Natriumflorid

Sugtablett

0,25 mg och 0,75 mg

Februari

Diklofenak+Misoprostol

Tablett med modifierad frisättning

50mg/ 0,2 mg

Februari

Trimetoprim

Tablett

100 mg och 160 mg

Oktober

Meropenem 

Pulver till injektions-infusionsvätska

500 mg, 1 g

Augusti

Betahistin

Tablett

8 och 16 mg

 

Publicerad 10 maj 2017
Uppdaterad 20 november 2018

Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera härlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV