TLV logotyp

Du är här:

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. TLV är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Max 2 300 kronor under 12 månader

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2 300 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod. Endast läkemedel som hämtas ut med recept och ingår i läkemedelsförmånerna omfattas av högkostnadsskyddet.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige eller är anställd här. Personer från EES-området och Schweiz samt vissa andra länder har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år. För utbytbara preventivmedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Läkemedel i högkostnadsskyddet

Vill du veta om ett läkemedel är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet hittar du information om detta i vår databas eller bland våra beslutsdokument. I menyn till höger under externa länkar finns en länk till Fass där du kan läsa mer om läkemedel. Du kan också kontakta läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket.


Senast uppdaterad 01 november 2019