TLV logotyp

Du är här:

Ansök om glesbygdsbidrag

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2018 ska ha kommit in från tillståndshavaren till TLV senast 1 mars 2019. Ansökan finns till höger på sidan. Där finns även en excel-mall för att kontrollräkna de finansiella uppgifterna.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2019, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Underlag som ska bifogas ansökan

Uppgifterna i ansökan ska avse verksamhetsåret 2018. Till ansökan ska apoteket bifoga underlag som visar:

  • att tillståndshavaren inte har skulder för skatter och avgifter hos
  • Kronofogdemyndigheten och
  • att tillståndshavaren inte är försatt i konkurs eller i likvidation.

Handläggning och beslut

Uppgifter om bidragsgrundande försäljningsintäkter hämtar vi från eHälsomyndigheten.

För att ansökan ska vara komplett måste samtliga uppgifter vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade. Om ansökan inte är komplett kommer vi begära in kompletteringar.

TLVs beslut går inte att överklaga. Vi meddelar berörda apotek i fall där det kan bli aktuellt med avslag eller om uppgifter tillförs ärendet från någon annan än sökande som påverkar TLVs beslut. Apoteket har då möjlighet att yttra sig innan TLV fattar det slutliga beslutet.

Om det sammanlagda beräknade bidraget för de apotek som har rätt till bidrag överstiger de medel som regeringen har avsatt för utbetalning år 2019, gör vi samma procentuella avdrag för alla apotek som har rätt till bidrag.

Publicerad 10 januari 2019
Uppdaterad 17 januari 2019

Frågor

Frågor besvaras av Anneli Lindström och Peter Skiöld

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV