Innehållet på sidan:

Referensprislista

TLV beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling.

tandprotesDu hittar en kortfattad version av referensprislistan till höger på sidan. Nuvarande referenspriser gäller sedan den 15 januari 2017.

Referenspriserna hittar du även i föreskriften HSLF-FS 2016:49. Du hittar den via länken "Föreskrift om tandvårdsstödet" i vänster meny.

På sidan ”Ändringar i tandvårdsstödet” i menyn till vänster kan du läsa mer om vad som ändrats den 15 januari 2017.

Två referenspriser

Det finns två referenspriser för många åtgärder i referensprislistan; ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård.

Referenspriset för specialisttandvård kan tillämpas för behandling som utförs av tandläkare med bevis om specialistkompetens inom det egna specialistområdet samt när en patient är remitterad till specialisttandvård. Om förutsättningarna för att tillämpa referenspris för specialisttandvård inte är uppfyllda (se 5 § i föreskriften) tillämpas det vanliga referenspriset även om vården utförs av tandläkare med specialistkompetens.

Materialet påverkar priset

Vid en del tandvårdsåtgärder har materialet stor påverkan på priset. Referenspriserna är beräknade utifrån att ett standardmaterial används vid behandlingen. Du hittar det standardmaterial som ingår i vissa av referenspriserna i den referensprislista du kan ladda ned i excel-format till höger på sidan.