Innehållet på sidan:

Tidigare handböcker

Här hittar du tidigare handböcker. Varje handbok måste läsas tillsammans med tillhörande föreskrift.

Tidigare handböcker om tandvårdsstödet gällde enligt följande:

  • version 7.0 fram till 15 januari 2017 tillsammans med TLVFS 2015:1
  • version 6.2 fram till 15 januari 2016 tillsammans med TLVFS 2014:6
  • version 6.0 fram till 7 november 2014 tillsammans med TLVFS 2014:6
  • version 5.1 fram till 1 september 2014 tillsammans med TLVFS 2013:2
  • version 4.0 fram till 1 september 2013 tillsammans med TLVFS 2012:2
  • version 3.0 fram till 1 januari 2013 tillsammans med TLVFS 2011:2

Handböckerna måste läsas parallellt med de föreskrifter de hör ihop med eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.

Du hittar tidigare handböcker och länk till föreskrifter under rubriken relaterad information till höger.