Innehållet på sidan:

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2017

Från och med den 15 januari 2017 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd att införas för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Du hittar den nya föreskriften HSLF-FS 2016:49 i pdf-format till höger under Relaterad information. Vill du beställa den i tryckt format finns länk till Wolters Kluwer.

Ändringarna i föreskriften

De nya justeringarna ska göra regelverket tydligare och mer träffsäkert så att stödet förbättras, främst för patienter med större tandvårdsbehov. Bland annat utökas regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklade regler för rehabiliterande behandling. Därutöver införs ett krav om att skälen och undersökningsfynden för annan undersökning än basundersökning ska noteras i patientjournalen för att tandvårdsersättning ska lämnas.

Du hittar beskrivning av alla ändringarna i dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2017" till höger på sidan. Där finns även en kort sammanfattning på ett blad över de viktigaste ändringarna.

Under "Relaterad information" finns även en version av föreskriften där alla ändringar är färgmarkerade för att lättare se vad som ändrats. Observera dock att det är den tryckta versionen av föreskriften som gäller.

Omräkning av referenspriser

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2017, dessa finns både i föreskriften, HSLF-FS 2016:49 och i den separata referensprislistan där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länkar till höger på sidan.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2017.

Ny version av handboken

Det finns en ny version 8.0 av handboken som kompletterats med exempel relaterat till de ändringar som införs den 15 januari 2017 i föreskriften HSLF-FS 2016:49 (se länk i vänster meny). Den nya versionen av handboken införs även i KUSP den 15 januari.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2016:49 (från 15 januari 2017)

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se länk nedan.