Innehållet på sidan:

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2017 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2016:49 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

Föreskriften har en ny benämning eftersom den numera ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård. Det är dock fortfarande TLV som beslutar om föreskriften om statligt tandvårdsstöd.

I höger meny under Relaterad information finns den gällande föreskriften HSLF-FS 2016:49 i pdf-format och högre upp till höger en länk för att beställa föreskriften i tryckt format.

Under länken Ändringar i tandvårdsstödet från den 15 januari 2017 finner du också

  • information om vilka ändringar som gjorts,
  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna, samt
  • en föreskrift med ändringarna färgmarkerade.

Referensprislista och handbok

Referenspriserna finns i bilaga 2 i föreskriften, HSLF-FS 2016:49. För gällande föreskrift, HSLF-FS 2016:49, finns också en separat referensprislista med det dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.

I vänster meny finns även en länk till handboken om tandvårdsstödet. Nuvarande version 8.0, med de nya ändringarna beskrivna, gäller från den 15 januari 2017.

Handboken innehåller många kliniska exempel om hur regelverket kan tillämpas.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2016:49 (från 15 januari 2017)

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se dokument nedan.

Stående order på föreskrift om statligt tandvårdsstöd