Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

BeslutsklubbaDu kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen hittar du bland annat priser, beredningsform och styrka om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. Se länk till höger på sidan.
 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.
 • Kammarrättens dom om Vagifem står fast

  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ta upp Novo Nordisk Scandinavias överklagande av Kammarrättens dom gällande Vagifem till prövning. Det innebär att TLV:s beslut om att utesluta Vagifem 10 mikrogram ur läkemedelsförmånerna står fast.

  Publicerad 24 februari 2017

 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - förbrukningsartiklar

  Här presenteras de beslut vi fattat under januari om begärda utträden. Det är de förbrukningsartiklar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna.

  Publicerad 10 februari 2017

 • Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

  Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 mars 2017.

  Publicerad 10 februari 2017

 • Hormonspiralen Kyleena ingår i högkostnadsskyddet

  Kyleena (levonorgestrel) hormonspiral, som verkar i upp till fem år, ingår i högkostnadsskyddet.

  Publicerad 3 februari 2017

 • Praluent ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Praluent (alirokumab) för behandling av högt LDL-kolesterol och blandade blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Begränsningen innebär att Praluent endast ska ges till patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över.

  Publicerad 1 februari 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Sök i databasen

I databasen finns information om en produkt ingår i högkostnadsskyddet, priser, beredningsform med mera. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen