Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

  • Besparingar inom läkemedelsområdet

    TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel med målet att säkerställa tidig och jämlik tillgång, så kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som möjligt, god kostnadskontroll samt priser under eller i nivå med jämförbara länder.

    Publicerad 15 december 2014

  • Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet

    TLV fick i juni 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram en nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet och utvecklingen från det att tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008.

    Publicerad 4 mars 2014

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5