Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

 • Effekten av 2008 års tandvårdsreform på vårdgivarpriserna

  TLV analyserar utvecklingen av vårdgivarpriser inom vuxentandvården för perioden 2002 till 2014. TLV fann att det genomsnittliga vårdgivarpriset steg med 11 procent efter införandet av tandvårdsreformen. Alla patienter påverkades dock inte lika av reformen 2008.

  Publicerad 20 maj 2015

 • Kartlägga kunskapsbehov och kunskapsluckor

  Vi fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 regeringens uppdrag att utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst betydelse.

  Publicerad 29 april 2015

 • Receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

  Vi har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna samt orsakerna till att läkemedelsbolag väljer att begära utträde eller inte ansöker om att ingå i förmånerna.

  Publicerad 30 mars 2015

 • Utveckla TLV:s roll inom tandvårdsområdet

  TLV fick 2012 regeringens uppdrag att utveckla myndighetens roll inom tandvårdsområdet. Uppdraget var att skapa en funktion för att samordna en del av myndighetsinsatserna på tandvårdsområdet och att utveckla ett webbaserat kunskapsstöd för det statliga tandvårdsstödets regelverk.

  Publicerad 30 december 2014

 • Internationell prisjämförelse av läkemedel 2014

  TLV redovisar i denna rapport resultaten från analysen av prisdata för första kvartalet 2014 i Sverige jämfört med 15 europeiska länder. Urval av såväl patentskyddade som konkurrensutsatta läkemedel analyseras.

  Publicerad 16 december 2014

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5