Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

 • Klinikläkemedelsuppdraget

  TLV har sedan 2010 haft i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel i form av en försöksverksamhet.

  Publicerad 28 december 2015

 • Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang 2015

  TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt.

  Publicerad 15 december 2015

 • Följa upp och utvärdera statsbidrag till apotek i glesbygd

  Vi har sett över hur olika lösningar skulle kunna bidra till att uppnå regeringens mål att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet samt analyserat om formerna för nuvarande statsbidrag är ändamålsenliga.

  Publicerad 24 november 2015

 • Utveckla värdebaserad prissättning av läkemedel

  TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen på läkemedel. Syftet är att åstadkomma en mer dynamisk prissättning och en mer kostnadseffektiv användning under produkternas hela livscykel.

  Publicerad 16 oktober 2015

 • Översyn av apotekens handelsmarginal

  TLV har genomfört en översyn av apotekens handelsmarginal. Arbetet var indelat i flera steg och har skett i dialog med bland andra Sveriges Apoteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting.

  Publicerad 22 juni 2015

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5