Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

 • Informationsutbyte och samråd i ärenden om tillfällig subvention

  TLV och Läkemedelsverket har analyserat förutsättningarna för informationsutbyte och samråd mellan myndigheterna i ärenden om så kallad tillfällig subvention.

  Publicerad 2 november 2016

 • Redovisa arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen för läkemedel inom förmånerna

  Regeringen har beslutat att ett mål för TLVs: verksamhet är att utveckla den värdebaserade prissättningen. Myndigheten har i flera rapporter till regeringen redovisat sitt utvecklingsarbete. I denna rapport har TLV valt att fokusera på den del av myndighetens ärendehandläggning som gäller trepartsöverläggningar, det vill säga de överläggningar som sker med företag och landsting om läkemedelsförmåner.

  Publicerad 4 oktober 2016

 • Analys av marknaden för biosimilarer

  Nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel. Det skriver TLV i denna regeringsrapport om marknaden för biologiska läkemedel.

  Publicerad 15 juni 2016

 • Prisjämförelsetjänst för tandvård

  TLV fick 2015 regeringens uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård. Syftet är att förbättra tandvårdspatienternas tillgång till priser för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

  Publicerad 16 februari 2016

 • Medicinteknikuppdraget

  TLV:s regeringsuppdrag angående medicinteknik är en försöksverksamhet som löpt sedan 2012. Uppdraget har förlängts till december 2016. TLV bedömer att verksamheten redan nu är redo att permanentas. Detta för att skapa långsiktighet för att kunna svara upp mot hälso- och sjukvårdens krav.

  Publicerad 13 januari 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5