Innehållet på sidan:

Läkemedelsriksdag om värdering av medicinska resultat

Läkemedelsriksdagen äger rum den 21 mars på Norra Latin i Stockholm och handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen.

Under dagen kommer vi att diskutera europeiska och svenska utmaningar i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel. Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer?

Vi får bland annat lyssna till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, EMA:s chef Guido Rasi samt regeringens särskilda utredare Toivo Heinsoo.

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Målgrupper är berörd personal och beslutsfattare i landsting och regioner, apotek- och läkemedelsföretag, universitet och myndigheter, läkemedelskommittéer, brukare samt patientföreningar.

Mer information om Läkemedelsriksdagen publiceras kontinuerligt på Läkemedelsakademins webbplats, se länk till höger på sidan.